DnFs årsmøte er avlyst

Vi jobber med en elektronisk løsning for hvordan vi skal kunne gjennomføre valgene og godkjenning av regnskap, budsjett og handlingsprogram. Sekretariatet vil selvfølgelig bevare konfidensialitet…

Vi jobber med en elektronisk løsning for hvordan vi skal kunne gjennomføre valgene og godkjenning av regnskap, budsjett og handlingsprogram. Sekretariatet vil selvfølgelig bevare konfidensialitet rundt det enkeltes medlems voteringer, men pga det akutte i situasjonen har vi ikke tekniske muligheter til å gjennomføre anonym votering. Gjennomgangen av handlingsplanen som ble vedtatt i fjor må dessverre utsettes og det gjelder også de øvrige punktene under forslag til dagsorden.

Det planlegges et ekstraordinært årsmøte til høsten, men endelig dato vil trolig først kunne avklares etter sommeren. Informasjon om dette sendes ut så snart vi vet noe mer.

Vi beklager avlysningen og håper på forståelse for at situasjonen rundt smittespredningen gjør dette nødvendig.

Her er litt praktisk informasjon til dere som var påmeldt årsmøtet:

Alle som har betalt årsmøteavgiften vil få denne refundert.

Vi ber om at alle som har bestilt reise til årsmøtet gjør det de kan for å redusere kostnadene foreningen får i forbindelse med avlysningen. Dersom din forsikring dekker avbestilling, eller du kan endre billetten til en reise du selv kan ha nytte av, ber vi deg om å benytte deg av dette slik at vi unngår reiseregninger der det er mulig.

Ta gjerne kontakt med sekretariatet dersom du har spørsmål vi kan hjelpe deg med.