DnFs kommentar til Arbeiderpartiets alternative budsjett

Som det står å lese i APs alternative 2019-budsjett: «Kultursektoren representerer en liten og beskjeden del av statsbudsjettet.» Det er vi enige i, og det…

aplogo

Som det står å lese i APs alternative 2019-budsjett: «Kultursektoren representerer en liten og beskjeden del av statsbudsjettet.» Det er vi enige i, og det er godt å lese, i APs alternative statsbudsjett, at de vil bøte med dette med å bruke 1 prosent av statsbudsjettet til kulturformål. Det vil AP blant annet gjøre ved å sette av 30 millioner til kunstnerstipender, 45 millioner til Kulturfondet, 5.mill til Forfattersentrum, 10 millioner til privatkopieringsvederlag i tråd med det som det visuelle og litterære feltet meldte inn, for vederlaget må økes når selve ordningen utvides. Bra er også forslaget om et kulturkort for ungdom for å gi flere adgang til kulturtilbudene, og 5.millioner til Kultur i fengsel, for å nevne noe.