DnFs kommentar til KrFs alternative budsjett

KrF kommer med en økning i stipendhjemler i sitt alternative budsjett, en økning på 10 millioner til arbeidsstipendene, og 30 millioner til de 10-årige/langvarige stipendene….

krf_logo
KrF kommer med en økning i stipendhjemler i sitt alternative budsjett, en økning på 10 millioner til arbeidsstipendene, og 30 millioner til de 10-årige/langvarige stipendene. Stipender er et viktig virkemiddel og et virkemiddel som går direkte til de som skaper, og det har KrF skjønt. Det er veldig bra.  I tillegg kan nevnes 10 millioner økning i privatkopieringsvederlaget, i tråd med hva litteraturfeltet og det visuelle feltet spilte inn i budsjetthøringer.