DnFs kommentar til SVs alternative budsjett

«Et bredt og mangfoldig kulturliv der alle har mulighet til å delta, krever at vi har gode, langsiktige og forutsigbare ordninger for dem som lager,…

sv_logo

«Et bredt og mangfoldig kulturliv der alle har mulighet til å delta, krever at vi har gode, langsiktige og forutsigbare ordninger for dem som lager, formidler og opplever kunst og kultur,» står det å lese i SVs alternative budsjett.

Det er vi enige i, og på litteraturfeltet veit vi hva de langsiktige forutsigbare ordningene, som til eksempel innkjøpsordningen har betydd, og at norsk litteraturpolitikk gjennom tiår har lagt til rette for at lesere i Norge skal ha et stort utvalg boktitler å velge mellom. Folkebibliotekene er også helt avgjørende for tilgangen til et stort utvalg boktitler, det er derfor god lesning at SV også i år foreslår at det settes av en mrd. til bibliotekene over fem år, 250 mill. til et bibliotekløft som første år i en satsing over fem år.

Forfatterforeningen er opptatt av Bibliotekets betydning som møteplass, og ikke minst betyr det noe at denne møteplassen inneholder en ganske så stor boksamling. Et lavterskeltilbud som biblioteket, kan bidra, gjennom aktiv formidling, til å vise leserne det ytringsmangfoldet som finnes. Nevnes må også 84 millioner til å styrke kunstneres økonomi, 30 millioner til kunstnerstipender.