DnFs korona-undersøkelse: 60 % av oss har opplevd inntektssvikt

Her er resultatet av Forfatterforeningens inntektsundersøkelse og en sterk oppfordring til å søke kompensasjonsordningen som nå er forlenget ut februar.

Smittevernstiltak under koronapandemien har endret hverdagen og inntekten for mange forfattere. I starten var det først og fremst avlysning av oppdrag, men nå melder flere forfattere om «oppdragstørke». 

Nå er tallene fra Forfatterforeningens inntektsundersøkelse klare. 

Takk til alle som tok seg tid og svarte på hvordan forfatterøkonomien har blitt påvirket og i hvilken grad forfattere har benyttet seg av kompensasjonsordningene. 

På spørsmål om nedgang i inntekt av kunstnerisk virke i 2020, svarte 60% at de hadde opplevd nedgang i inntekt. De ulike respondentene meldte om en nedgang på alt fra 5% til 90%. 

Det er nedslående. 

Nedslående er det også at så få har søkt kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende. Bare litt over 16 % av respondentene søkte om kompensasjonen fra NAV. Det er et stort underforbruk av kompensasjonsordningen. 

Den samme tendensen ble også fremhevet i en undersøkelse Menon Consulting og BI:CCI gjorde for Kulturrådet tidligere i år. Den undersøkelsen viste at mer enn halvparten av de spurte bruker egne, oppsparte midler for å komme seg gjennom krisen, og at mer enn en fjerdedel får økonomiske bidrag fra partner eller familie og venner. Både enkeltkunstnere og organisasjoner rapporterer om store inntektstap, men søker ikke kompensasjonsordningen.   

På spørsmålene i vår undersøkelse om hvorfor forfatterne valgte å ikke benytte seg av kompensasjonsordningen, svarer noen at det er vanskelig å dokumentere nedgangen, andre sier at de har søkt krisestipender. Mange foretrekker altså heller å søke stipend. Men det går an å gjøre begge deler. Man behøver heller ikke dokumentere konkret hvilke jobber man har mistet, men vise til en generell nedgang i inntekt sammenlignet med fjoråret. 

Forfatterforeningens undersøkelse viste at for de svært få som søkte kompensasjonsordningen, ble nesten samtlige innvilget kompensasjon. 

Vi er redd for at det er mange som har krav på støtte fra ordningen, men som antar at de ikke har det, og derfor ikke søker. Vi oppfordrer derfor på det sterkeste til å benytte seg av denne muligheten, den finnes fortsatt. 

For i budsjettforhandlingene har regjeringspartiene og Fremskrittspartiet inngått avtale om at Kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere skal videreføres ut februar 2021.

Noen tips når du skal søke, har vi samla her: 

Oppdatering om kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Dette er en sterk oppfordring til å søke!

Sjekk ut lenka og søk her.