DnFs ytringsfrihetspris 2013 til Muharrem Erbey

  Muharrem Erbey er en høyt respektert advokat og forfatter som arbeider for dialog og fredelige løsninger på den lange konflikten mellom den kurdiske befolkningen…

prisvinneren

 

Muharrem Erbey er en høyt respektert advokat og forfatter som arbeider for dialog og fredelige løsninger på den lange konflikten mellom den kurdiske befolkningen og tyrkiske myndigheter.

Årsaken til fengslingen bygger først og fremst på en tale han holdt i den svenske riksdagen for flere år siden, der han redegjorde for Tyrkias behandling av kurderne. Denne ytringen ble tatt svært ille opp av tyrkiske myndigheter, som har kalt den ”en fornærmelse av den tyrkiske stat”.

DnFs internasjonale utvalg mener Tyrkia i dag i ferd med å oppleve et alvorlig rettshavari . Det felles politisk funderte dommer, og folk idømmes svært lange fengselsstraffer på tynt og feilaktig grunnlag. Selvsensuren er massiv.

Oppi alt dette kommer så «det kurdiske problemet». Kurderne er en stor befolkningsgruppe på rundt 30 millioner mennesker som ikke har sin egen stat. De fleste av dem lever i Tyrkia, Syria, Irak og Iran. Så seint som på 1990-tallet var den offisielle sannheten i Tyrkia at kurderne ikke var noe eget folk. De ble bare kalt fjelltyrkere. Kurdere har blitt utsatt for systematisk forfølgelse, og mange kurdiske forfattere, journalister og aktivister har blitt fengslet og drept.

Muharrem Erbey får ikke tillatelse til å komme til Norge og motta denne prisen, men hans kone og barn er i Oslo nå, og tar imot prisen på vegne av Erbey.