Dramatikkens Hus søker dramatikere til ”Husdramatikerprogram”

  Dette skriver Dramatikkens Hus i en e-post som går ut til aktuelle kandidater: Vårt nye ”ensemble” av dramatikere vil få tilgang til teaterfaglige ressurspersoner…

 

Dette skriver Dramatikkens Hus i en e-post som går ut til aktuelle kandidater:

Vårt nye ”ensemble” av dramatikere vil få tilgang til teaterfaglige ressurspersoner som dramaturger, instruktører, skuespillere, teknikere og produsenter. De vil også kunne benytte husets lokaliteter og visningsmuligheter innenfor gitte rammer. Praktisk arbeid som tekstverksteder og lesninger vil inngå i tilbudet. Dramatikerne vil dessuten motta femti tusen kroner pr. halvår i skrivestipend gjennom hele perioden. I første omgang er tidsrammen for samarbeidet mellom kunstnerne og Dramatikkens hus satt til to år.

Programmet skal være fleksibelt, forfatterstyrt og skreddersydd etter den enkelte dramatikers behov. Vi vil også oppmuntre til samarbeid og utveksling mellom de involverte kunstnerne. Det forventes at dramatikerne bruker huset aktivt, initierer egne prosesser, og medvirker til å generere aktivitet i scenerommene.

Dramatikkens hus ønsker gjennom dette å gi et antall aktive dramatikere tilhørighet og eierskap til huset. Vi ønsker at programmet skal favne et bredt spektrum av forfattere med forskjellig arbeidsmetodikk og sjangertilhørighet. Vi samarbeider med ulike utviklingsmiljøer landet rundt, og deltakerne skal kunne bo og arbeide på forskjellige steder.

Det vil fortsatt være mulig for dramatikere og andre kunstnere utenfor programmet å søke om midler til utvikling av sine prosjekter.

SØKNADSFRIST 1.6.2013

Søknaden må inneholde:

Kort begrunnelse for hvorfor man vil bli “Husdramatiker”

Korte prosjektbeskrivelser av aktuelle prosjekter/idéer

Tekstprøver ( tidligere arbeider eller work-in-progress)

CV

HVEM KAN SØKE:

Programmet er forbeholdt aktive dramatikere med produksjonserfaring,; dvs. søkere må vært oppført i profesjonell sammenheng.

Ansatte i 100% stilling er ikke kvalifiserte til å søke.

 

For mer informasjon eller innsendelse av søknad, vennligst benytt følgende e-post adresser:

line@dramatikkenshus.no

siri@dramatikkenshus.no

olejohan@dramatikkenshus.no

(Dramatikkens hus er et kompetanse- og utviklingssenter for ny dramatikk og scenetekst. Vi gir midler og faglig bistand til skriveprosesser og praktisk utviklingsarbeid, tilpasset den enkelte forfatter eller dramatiker. Prosjekter i prosess blir jevnlig presentert for publikum på våre to scener. Dramatikkens hus skal også å være et sted for faglig utveksling, utprøving, og forskning.