Dramatisk kutt i kunstnerstipend

I forslaget fremlagt 8. november skriver de at kuttet «innebærer at de nye stipendordningene for etablerte kunstnere og seniorkunstnere ikke iverksettes i 2014». Dette er…

sigmund_lovasen_offisielt_2_fotograf_svein_erik_dahl_2

I forslaget fremlagt 8. november skriver de at kuttet «innebærer at de nye stipendordningene for etablerte kunstnere og seniorkunstnere ikke iverksettes i 2014».

Dette er dramatisk. De ønsker å gi mennesker tilgang til en mangfoldig kultur, da henger det ikke på greip å gi kunstnerne mindre økonomisk rom til å skape dette mangfoldet.

Stipendordningene som foreslås kutta skal erstatte dagens garantiinntektsordning for kunstnere. Det er derfor ikke snakk om en utsettelse av helt nye stipendordninger, men et reelt kutt i antall kunstnerstipender.

Levelige økonomiske kår er avgjørende for at forfattere skal kunne skrive nye bøker leserne kan få glede av gjennom bokhandel, bibliotek eller opplesninger. Stipendordningene er et sentralt virkemiddel for å gjøre det mulig å opprettholde en mangfoldig norsk litteratur. På sikt vil svekka stipendordninger gi et dårligere tilbud til leserne.

Stipendene ble utlyst i september med søknadsfrist 15. oktober. Mange kunstnere har derfor allerede søkt om disse stipendene og kan ha prioritert bort å søke på andre stipender.