Dramatisk nedgang i oppdrag for forfattere

Forfatter-inntekter fra forfatteroppdrag fortsetter å stupe, viser ferske tall fra Norsk Forfattersentrum. Ifølge Klassekampen har det vært en dramatisk nedgang i antall litterære arrangementer det siste året. Regnskapet for årets fire første måneder viser en nedgang på 40 prosent sammenliknet med 2019. Det tilsvarer 4,7 millioner i tapte honorarer.

Pandemien har vært et hardt slag mot økonomien til mange forfattere, ikke minst for dem som har vært vant til å reise rundt om i landet på opplesinger og litterære debatter.

Les Klassekampens artikkel her: https://klassekampen.no/utgave/2021-05-10/frykter-langvarig-torke

Forfattere frykter at det vil gå lang tid før inntektene kommer tilbake.

Også sammenliknet med april i fjor, da samfunnet i stor grad var stengt ned, er nedgangen i antall oppdrag dramatisk – minus 18,5 prosent.

Faksimile fra Klassekampen

Styreleder i Norsk Forfattersentrum, Ingvild Christine Herzog, synes tallene er skremmende.

– Det er bekymringsfullt at det også er dårlig sammenliknet med i fjor, all den tid det har vært muligheter for formidling flere steder og økningen i digitale oppdrag er stor, sier hun til Klassekampen.

Herzog forteller at de har fått rapportert inn minst 100 digitale oppdrag så langt i år. I 2019 var det ingen. Hun hadde håpet at de mange digitale oppdragene skulle demme opp for mangelen på sosiale sammenkomster.

– Vi må også ta med i betrakting at oppdragene er verdt mer, fordi digitale oppdrag blir høyere honorert enn de fysiske, sier Herzog til KK. – Det blir fint når verden åpner, men det står bare rester igjen. Det begynner å bli skrapt i kassa til de fleste, og man har levd på knapper og glansbilder i lang tid.

Det er mange forfattere som ikke kan søke kompensasjon fra den midlertidige støtteordningen for selvstendig næringsdrivende, forteller Herzog. Hun er kritisk til at inntektsgrunnlaget sammenlignes med 2019.

– De som ikke fikk støtte i fjor, får det heller ikke i år. De som falt mellom sprekkene i fjor, ligger fortsatt og kaver mellom sprekkene, sier hun til Klassekampen.