Du kan søke FF-stipend uavhengig av medlemskap

Forfatterforeningen minner om at alle kan søke på stipender også hos foreninger der de ikke selv er medlem.

Som DnF-medlem kan du derfor søke arbeidsstipend for ny norsk skjønnlitteratur for voksne fra Forfatterforbundet.

DnF oppfordrer alle til å søke disse stipendene, uavhengig om du har søkt på andre stipender.

Det er mulig å søke på 3 ulike arbeidsstipend:

3 måneder – 70 750 kroner

6 måneder – 141 500 kroner

12 måneder – 283 000 kroner

Mer om stipendene og lenke til søknadsportalen finner du her:

https://forfatterforbundet.no/2022/02/14/utlysning-av-forfatterforbundets-arbeidsstipend-for-ny-norsk-skjonnlitteratur-for-voksne/