– E-bok en mulighet – ikke en trussel

– E-bok-debatten preges av rare regnestykker, mener Gyldendals informasjonssjef Bjarne Buset. Til Klassekampen sier han at e-boken er en mulighet, ikke en trussel for bokbransjen….

ebook

– E-bok-debatten preges av rare regnestykker, mener Gyldendals informasjonssjef Bjarne Buset. Til Klassekampen sier han at e-boken er en mulighet, ikke en trussel for bokbransjen. – Dersom digitaliseringen av bokbransjen gjøres på riktig måte, så vil dette utvide markedet og derfor har vi stor interesse av at e-boken blir en suksess, sier Buset til Klassekampen. Buset avviser at forlagene ikke har noen interesse av at e-boken blir en suksess fordi det betyr starten på slutten for de forlagseide bokhandelkjedene. Dette var ett av punktene i kritikken fra Ivar Tronsmo i samme avis. – Ivar Tronsmo sier mye interessant og målbærer det mange økonomer og teknologer tenker. Men hans analyse inneholder mange premisser som ikke holder mål, sier Buset til Klassekampen. – For det første bygger denne analysen på at papirboken skal bort, og det er en feilslutning. Papirbøker er noe mer enn bare selve teksten. I fascinasjon over teknologien, så glemmer man papirbokens fortreffelighet, sier Buset.

Buset påpeker at Amazons store omsetning av e-bøker skyldes at de selger bøkene uhyre billig. – De har lagt seg på en marginalkost som ikke gjenspeiler utgiftene som ligger bak. Men i stedet for å se seg blind på de ferske tallene fra USA, så vil det være mye mer fruktbart å ta en ordentlig diskusjon om papirbokens status og framtid. Og selv om teknologien selvfølgelig endrer folks vaner, så er det helt åpenbart at innenfor visse sjangre så kommer papirboken til å overleve. Da tenker jeg spesielt på skjønnlitteraturen. Vår oppgave blir å skru sammen våre butikker sånn at vi kan tilby både papirbøker og ebøker om hverandre, sier Buset til Klassekampen.

Busets største innvending mot Tronsmos analyse er kostnadsberegningene han legger til grunn for et framtidig e-bok-marked.

– Tronsmo og flere med han gjør en logisk feilslutning når de sier at e-boken kan prises til en tredel av det dagens papirbok gjør. Selv om det i framtida kun blir e-bøker, noe jeg altså slett ikke tror, så viser beregningene vi har gjort i Gyldendal at de ikke kan bli mer enn 25 prosent billigere. Flere kostnader kan ikke kuttes, sier Buset. – Skulle dagens bokhandler forsvinne, så vil man i stedet måtte utvikle databaser og vedlikeholde disse, samt drive en omfattende kundeservice knyttet til selve kjøpet, lesingen og lesebrettene. Slike ting er fullstendig undervurdert i Tronsmos analyse som forutsetter «en server» og en håndfull ansatte.

Les artikkelen i sin helhet hos Klassekampen på nett: http://www.klassekampen.no/57784/article/item/null/-feilslutning-om-eboka