E-bok i bibliotek

Prøveprosjektet for e-bøker i innkjøpsordningen gikk fra 2012 til 2014. Fra 2015 har lisenser for e-bøker vært en permanent del av innkjøpsordningen med 70 lisenser…

ebok_sjanger

Prøveprosjektet for e-bøker i innkjøpsordningen gikk fra 2012 til 2014. Fra 2015 har lisenser for e-bøker vært en permanent del av innkjøpsordningen med 70 lisenser per tittel fordelt til fylkene ut fra befolkningstall. Bøkene som ble kjøpt inn under prøveprosjektet fra 2012-2014 skal egentlig gå ut av bibliotekenes e-boksamlinger 1. mars 2017. Det er imidlertid et ønske fra Kulturrådet at et mindre antall lisenser fortsatt skal være tilgjengelig.

De sender derfor nå ut et tilbud til forlagene om innkjøp av 20 lisenser av hver tittel, slik at hvert fylke får én lisens av hver tittel. Kulturrådet tilbyr forfatter og forlag hhv 1200 kroner hver  pr. tittel for dette. Lisensene skal være tilgjengelige frem til og med 31.12.2019.
 
Vi har ikke oversikt over hvilke forlag som vil takke ja til tilbudet fra Kulturrådet eller hvem som vil takke nei. Så hvis du har titler som ble innkjøpt av Kulturrådet i 2012, 2013 eller 2014 og ønsker at disse fortsatt skal være tilgjengelig som e-bok i biblioteket frem til og med 2019, må du gjerne melde fra til forlaget om dette. Hvis forlaget takker nei til tilbudet vil du ikke motta de 1200 kronene.
 
Tilbudet er utarbeidet av Kulturrådet etter samtaler med og innspill fra Forfatterforeningen og Forleggerforeningen. Forfatterforeningen anbefaler at et slik innkjøp gjøres, både med tanke på bredden i bibliotekenes digitale samlinger og med tanke på økte inntekter til forfattergruppen.