E-bok.no vurderer å klage Cappelen Damm inn for Konkurransetilsynet

Les saken i sin helhet i Klassekampen: http://www.klassekampen.no/article/20180904/ARTICLE/180909988 Bokavtalen pålegger forlag å gjøre alle sine utgivelser tilgjengelig for bokhandlere, uavhengig om det er papirbøker, e-bøker…

uten_navn
  • Les saken i sin helhet i Klassekampen: http://www.klassekampen.no/article/20180904/ARTICLE/180909988

Bokavtalen pålegger forlag å gjøre alle sine utgivelser tilgjengelig for bokhandlere, uavhengig om det er papirbøker, e-bøker eller lydbøker.

Nettbokhandelen Ebok.no har klaget Cappelen Damm inn for bokbransjens bransjeråd, fordi forlaget gjør lydbøker tilgjengelig for salg via sin egen strømmetjeneste Storytel.no, men ikke for konkurrerende bokhandlere.

Ebok.no har lenge ønsket å strømme Cappelen Damms lydbøker og e-bøker, men blir ifølge administrerende direktør Lene Røren møtt av umulige krav.

Derfor sendte Røren tidligere i år inn en klage til bransjens eget klageorgan, Bransjerådet, med påstand om at Cappelen Damm bryter leveringsplikten.

Klassekampen skriver at klagen ble ferdigbehandlet i forrige uke, først av Bransjerådet og deretter i styrene til Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen. Ifølge Forleggerforeningens leder Kristenn Einarsson var konklusjonen samstemt: Bransjerådet kan ikke vurdere vilkårene i forretningsmessige avtaler mellom forlag og bokhandlere.

Lene Røren i Ebok.no er skuffet, og mener Bransjerådet aldri ble bedt om å vurdere avtalebetingelsene som sådan.

– Det vi ba om, var at rådet vurderte det prinsipielle ved denne saken, nemlig om en aktør som Cappelen Damm kan kreve mange millioner kroner i minstebetaling bare for å levere lydbøker til en strømmetjeneste, eller om dette er et brudd på leveringsplikten slik den er beskrevet i Bokavtalen, sier hun.

– Vurderer dere å klage saken til Konkurransetilsynet?

– Ja, det ser dessverre ut til at vi må vurdere det. Vi er absolutt tilhengere av Bokavtalen, men hvis det er slik at man kan misbruke og undergrave avtalen på denne måten, er det veldig trist.

I klagen til Bransjerådet skriver Røren at «Cappelen Damm krever en garantert minstebetaling på mange millioner kroner i året for levering av lydbøker til strømmetjenesten Ebok Pluss».

Ifølge Røren er vanlig praksis at strømmetjenestene betaler for hver enkelt bok som blir lyttet til, og at avregningen skjer hver måned. Å betale flere millioner kroner på forskudd for tilgang til alle forlagets lydbøker, var uaktuelt.

Ebok.no har også klaget på at Cappelen Damm «tilbyr lydbøker i strømmetjenesten Storytel.no uten å gjøre de tilgjengelig i Bokbasen for salg eller strømming hos andre nettbokhandlere».

I dette spørsmålet har bransjerådet konkludert med at alle lydbøker må gjøres tilgjengelig for salg, og derfor er omfattet av skaffe- og leveringsplikten.