E-bokforvirring også i Frankrike

Det er ikke bare her hjemme at politikerne har problemer med å finne e-bokens plass i det fiskale og kulturpolitiske kretsløp. Det ble tydelig da…

French flag

Det er ikke bare her hjemme at politikerne har problemer med å finne e-bokens plass i det fiskale og kulturpolitiske kretsløp. Det ble tydelig da den franske nasjonalforsamlingen nå i slutten av oktober tok to viktige politiske beslutninger. Først stemte de nei til forslaget om å senke e-bokmomsen fra nåværende 19,6 til 5,5 prosent. Begrunnelsen var at en slik momsnedsettelse ikke var forenlig med EU-reglene for moms på digitalt innhold. Likevel (vedtok de samme politikerne) skal e-boken regnes som en «fysisk bok» og omfattes av det franske fastprissystemet. De franske politikerne vedtok således å tilpasse loven slik at samme regler gjelder for digitale bøker som papirbøker. Det betyr blant annet at de ikke kan selges til nedsatt pris før to år etter utgivelsen.