Warning: mysqli_real_connect(): not found in /customers/2/6/4/czhnsdg2t/webroots/r1168646/wp/wp-includes/class-wpdb.php on line 1987 E-bokutlån i bibliotek - Den norske Forfatterforening

E-bokutlån i bibliotek

Les mer om modellen på Nasjonalbibliotekets nettsted: http://www.nb.no/Hva-skjer/Aktuelt/Nyheter/Ny-modell-gir-flere-e-boeker-i-bibliotekene Forfatterforeningens holdning til den nye modellen vil avhenge av flere momenter: Hvordan kommer forfatterne ut av det økonomisk?…

bibliotek
  • Les mer om modellen på Nasjonalbibliotekets nettsted: http://www.nb.no/Hva-skjer/Aktuelt/Nyheter/Ny-modell-gir-flere-e-boeker-i-bibliotekene

Forfatterforeningens holdning til den nye modellen vil avhenge av flere momenter: Hvordan kommer forfatterne ut av det økonomisk? Hvordan virker modellen inn på bibliotekenes samlingsutvikling? Hvilke bøker vil bibliotekene prioritere å kjøpe inn gjennom lisensmodellen? Hvilke bøker vil de prioritere å gjøre tilgjengelig i en klikkmodell? Vil modellen ha noe å si for hvilke bøker som formidles og synliggjøres? Hvordan vil bibliotekene sette begrensninger for antall utlån i en klikkmodell og hvordan vil det virke inn på hva som lånes ut og er tilgjengelig for leserne?

Fører modellen til at bibliotekenes e-boktilbud spisses inn mot det som er mest synlig i det kommersielle bokmarkedet, vil dette gjøre det enda vanskeligere å formidle hele bredden. Biblioteket må fortsatt være det stedet som formidler hele bredden i litteraturen, populære bøker og mindre synlige titler i alle sjangre. Dette er vi nødt til å diskutere med bibliotekene før vi tar stilling til modellen.

Modellen inneholder en helt ny måte å selge og låne ut bøker på. Etter vårt syn har ikke forfatterne overdratt rettigheter til forlagene for utlån som beskrevet i den anbefalte modellen. Det betyr at det må fremforhandles nye avtaler, eller tilleggsavtaler, før modellen eventuelt kan tas i bruk. 

Forfatterforeningen er innstilt på å legge til rette for et godt tilbud av e-bøker i bibliotekene. For å ta stilling til den nye modellen må vi derfor innhente mer kunnskap, særlig fra bibliotekene, om hvordan den gir utslag for lesernes tilbud og forfatternes inntekter.