E-lyd i bibliotekene

På grunn av uenighet mellom Nasjonalbiblioteket og Den norske Forleggerforening har det kun vært mulig å låne lydbøker på fysisk CD på bibliotekene. Nå er…

lydbok_2

På grunn av uenighet mellom Nasjonalbiblioteket og Den norske Forleggerforening har det kun vært mulig å låne lydbøker på fysisk CD på bibliotekene. Nå er foreningen og Nasjonalbiblioteket kommet til enighet. 

– Jeg er svært glad for at Nasjonalbiblioteket har funnet en modell som Forleggerforeningen stiller seg bak, slik at bibliotekene vil kunne gi brukerne sine et fullverdig lånetilbud, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

– Dette er fantastisk. Det betyr at publikum nå også kan låne e-lydbøker via de kanalene vi allerede har for digitalt innhold. Dette har vært veldig etterspurt av våre brukere, det er svært få i dag som har CD-spillere der de kan lytte på lydbøker, sier Knut Skansen i Deichman til Aftenposten.

Fra høsten av skal du derfor bare kunne laste ned en egen app i regi av bibliotekene, hvor du får tilgang til både e-lydbøker og e-bøker.

Rettighetshaverne har tidligere argumentert med at det ville skape en «kommersiell lekkasje» når folkebibliotekene lånte ut digitale e-lydbøker. Nå forligger det en økonomisk modell som Forleggerforeningen mener det blir opp til hvert enkelt forlag å si ja eller nei til.

– Det er opp til hvert enkelt forlag om de vil ta i bruk denne modellen eller ikke. Det samme var tilfelle da Nasjonalbiblioteket anbefalte en modell for utlån av e-bøker i fjor, sier administrerende direktør Kristenn Einarsson i Forleggerforeningen.

Digitale lydbøker inngår ikke i innkjøpsordningene for bøker. Dette gjør at det enkelte bibliotek selv må ta hele kostnaden med å låne ut gratis digitale lydbøker.

– Det aller viktigste er at vi nå får tillatelse til å kjøpe inn e-lydbøker, men ja, slik modellen foreligger nå, så blir det en dyr ordning for bibliotekene. Derfor må publikum være forberedt på kø, sier Skansen.

Den nye avtalen sier at prisen på digitale lydbøker til bibliotekene er den samme som utsalgsprisen i markedet. Samtidig må bibliotekene kjøpe én og én lisens, og disse vil bli solgt i pakker med kun seks utlån pr. lisens.

Nasjonalbibliotekets anbefaling til modell for utlån av digitale lydbøker i folkebibliotek:

Nasjonalbiblioteket anbefaler at folkebibliotekene bør ha tilgang til å kjøpe digitale lydbøker utgitt av norske forlag for å låne dem ut til sine brukere.

For å ha tilgang til lydbøkene må bibliotekene kunne kjøpe tilgang til enkelttitler i form av lisenser.
Nasjonalbiblioteket anbefaler at prisen på digitale lydbøker til bibliotekene er den samme som utsalgsprisen på digitale lydbøker i markedet.

Nasjonalbiblioteket anbefaler at lisensene selges i pakker med seks utlån til utsalgsprisen av én lisens.

Bibliotekene kan låne ut lydbøker (gi tilgang til filer) som enkelteksemplarer. Det vil si at en bok som er utlånt, ikke vil være tilgjengelig for andre lånere før etter 14 dager.

Den tekniske plattformen for utlån av digitale lydbøker til folkebibliotekene vil være den samme som for e-bøker.
Ordningen kan evalueres etter ett år og skal evalueres etter tre år.