E-lydbokutlån: Ikke uvesentlig hva forfatterne sitter igjen med

For forfatterne er det av stor betydning at folk flest, eller si leserne, får tilgang til den litteraturen som ble skrevet før, og nå. Og…

lydbok

For forfatterne er det av stor betydning at folk flest, eller si leserne, får tilgang til den litteraturen som ble skrevet før, og nå. Og det er viktig for dem at bibliotekene fortsatt, fremdeles, er det stedet der bøker og forfatterskap som ikke lenger er ferskvare blir formidla. Men det betyr ikke at det er uvesentlig hva forfatterne sitter igjen med av kroner og øre når biblioteket kjøper inn en digital lydbok.

Forfatterne skal ha rimelig betalt når lydbøker kjøpes inn til ulike former for utlån i biblioteket.  Men hvordan kan forfatterne påvirke forfatterkrona når vi ikke sitter ved samme bord som forleggerne og Nasjonalbiblioteket? Når forfatterne strengt tatt bare blir orientert om utfallet? Det er å forvente at Forfatterforeningen blir kontaktet av Forleggerforeningen, om ikke før så hvert fall på oppløpssiden, når økonomien i de anbefalte løsningene skal vurderes. Vi snakker om nye former for bruk der gjeldende avtaler ikke uten videre passer. Det kan hende at forleggerne mener seg i stand til å ivareta forfatternes interesser, men det er flere forhold som tyder på at vi ikke kan stole på at forleggerne setter forfatterøkonomien først.

Forfatterforeningen ønsker gode løsninger for lesere, bibliotek og rettighetshavere og vi vil gjerne bidra konstruktivt til gode utlånsmodeller. 

Nylig har det i media vært debatt rundt hvordan de kommersielle strømmetjenestene gir opphaverne, forfatterne, småmynt. Forfatterforeningen vil gå nøye gjennom de nye avtalene og regne på konsekvensene for forfatterne. Om det viser seg å være behov for det, er vi klare for dialog og forhandlinger med aktuelle aktører.