EAN-koden: En elektronisk prosakomedie i fem akter