Ebok-momsen står for fall!

Moms på ebøker har lenge provosert et samlet norsk bokbransje og også endel norske forfattere.  For: Hvorfor er papirbøker unntatt moms – som et språk-…

eboker_og_storting

Moms på ebøker har lenge provosert et samlet norsk bokbransje og også endel norske forfattere. 

For: Hvorfor er papirbøker unntatt moms – som et språk- og litteraturpolitisk virkemiddel – mens ebøker fordyres med 25 prosent merverdiavgift – som et fiskalt virkemiddel? 

Jo, sier byråkratene i Finansdepartementet, det er fordi ebøker er en digital tjeneste. Og tjenester er nå engang momsbelagt. 

Vel, svarer jeg, riktignok er en papirbok en cellulosebasert vare og ikke en tjeneste. Men vi snakker uansett om unntak fra hovedregelen. Det er tross alt ikke en boks format og teknologi – men dens innhold – som er språk- og litteraturpolitisk viktig.

Historien bak forskjellen rommer selvsagt noen nyanser. Moms-unntaket for papirbøker er et snart 50 år gammelt litteratur- og språkpolitisk virkemiddel. Byråkratene i Finansdepartementet (og Konkurransetilsynet) misliker slike unntak fra hovedregelen. Så da ebøkene så dagens lys for noen år siden, var de snare til å omdefinere ebøker fra å være litteratur til å bli – nettopp: en digital tjeneste. Om politisk ledelse sov i timen, eller ikke orket å gripe fatt i saken, vet jeg ikke. Men faktum er at de ikke benyttet anledningen til å gripe inn. Byråkratene fikk det som de ville.   

En bok er en bok er en bok – om den er trykt på papir eller leses på et nettbrett.

Begrunnelsen for momsfritaket for papirbøker – å hjelpe norsk litteratur og språk i kampen mot internasjonale forlagsgiganter – er enda mer gyldig i 2016 enn da unntaket ble innført. På ebok-markedet konkurrerer norske forlag, norske bokhandlere og spesialbutikker som ebok.no med globale giganter som Amazon, som har verden som marked.

At en ebok er mye billigerer på Amazon enn på ebok.no, er ikke mer underlig enn at prisen på biler og bensin, hus og forbruksartikler, er langt lavere i USA enn i Norge. Dette er helt ulike økonomier og markedsmekanismer.  

Derfor vender mange lesere norske bøker ryggen – fordi bøker er så mye billigere på Amazon. (Og fordi det er så enkelt å kjøpe en bok der med et kjapt klikk).

Nå ser det altså endelig ut til å gå mot et flertall for å fjerne momsen på ebøkene. Billigere ebøker er gode nyheter for leserne (forbrukerne), for forfatterne (som kanskje får solgt flere bøker), for forlagene (av samme grunn), for litteraturen (som får bedre spredning og der norske titler kan konkurrere med angloamerikanske superbestselgere), for norsk språk (særlig i konkurranse med engelsk) og for salget av ebøker i Norge (som med respekt å melde er minimalt – enten det nå skyldes prisen, momsen, slappe forlag og bokkjeder (som tjener bedre på papirbøker), uinteresserte forbrukere eller kanskje aller helst en salig coctail av alt dette).  

Det er kanskje ingen god nyhet for statskassen, men vi snakker om lave summer i et statsbudsjett. Eboksalget er marginalt. I 2015 oppga 6 prosent av forbrukerne at den forrige boken de kjøpte (betalte for og lastet ned), var en e-bok. Det er bare ett prosentpoeng opp fra 2014.

 

KOMMENTAREN FORTSETTER UNDER BILDET

En typisk side på ebok.no med dyre og billig ebøker om hverandre. (Skjermdump: ebok.no)   

 
Som meldt i Dagens Næringsliv og her på DnFs nettsted, tar både Høyre og Venstre til orde for å fjerne momsen i sine utkast til stortingsvalgprogram for 2017-21: 

«Høyre vil innføre momsfritak på e-bøker,» heter det i Høyres stortingsvalgprogram. 

Venstre skriver: «Venstre vil avvikle det avgiftsmessige skillet mellom papirbøker og e-bøker, og innføre merverdiavgiftsfritak også på e-bøker».

  • Les mer om Høyre og Venstre her: http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/bade-hoyre-og-venstre-gar-inn-momsfritak-pa-eboker#.V9gvbiiLS70 og i DN her: http://www.dn.no/etterBors/2016/09/08/1057/Ebker/n-blir-ebker-momsfrie-tips-fra-forleggerforeningen-vil-gi-klart-lavere-priser

Og på direkte spørsmål fra DnF, svarer også Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen kontant ja på spørsmålet om Ap vil fjerne momsen.     

– Det skjer store og raske endringer i mediebransjen og bokbransjen, og det gjør at vi må oppdatere virkemidlene, sier Trettebergstuen til DnFs nettsted. – Vi ser dette som en del av det å bygge demokratiets infrastruktur. 

  • Les mer om Arbeiderpartiets svar her: http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/ogsa-ap-vil-fjerne-ebok-moms#.V9gv6CiLS70

Også tidligerer har jeg argumentert for fjerning av moms på ebøker: 

  • Les kommentarene her: http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/hap-om-nullmoms-pa-e-boker#.V9gwDSiLS70 og her: http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/fjern-moms-pa-e-boker#.V9gwCiiLS70 

En rapport laget av Oslo Economics konkluderte i 2014 med at de språk- og litteraturpolitiske målsettingene "best blir ivaretatt ved en teknologinøytral mva.-sats på null prosent. Også det samfunnsøkonomiske overskuddet blir maksimert ved en null-sats". 

  • Les mer om rapporten her: http://www.dagbladet.no/2014/09/10/kultur/litteratur/bok/boker/merverdiavgift/35208772/

Når tunge politiske aktører som Høyre og Arbeiderpartiet nå ønsker å fjerne ebok-momsen, skal det mye til at andre og mindre partier vil insistere på å beholde den upopulære momsen. Det er for lite å tjene og for mye å tape på å fronte en slik sak. Fremskrittspartiet er som kjent kritiske til fordyrende avgifter. Og i likhet med alle partier – store som små – ivrer de for en fortgang i digitaliseringen av det litterære Norge. 

Politikerne vil øke salget av ebøker! Da bidrar de ikke ved å fordyre dem med moms!

Jeg har derfor vondt for å se for meg hvilke partier som skal gjøre seg upopulære ved å legge kraft og makt bak et krav om å beholde moms på ebøker. Synsk er jeg riktignok ikke, men basert på de siste signalene, spår jeg at e-momsen forsvinner uansett om de rødgrønne eller de blå vinner valget i 2017.   

Ikke nok med det: Trettebergstuen lover omkamp om bokloven. – Vi vil også gjeninnføre bokloven når vi kommer i posisjon til å gjøre det, sier hun til DnFs nettsted. Selv om dette ikke kommer som noen stor overraskelse fra Aps side, har jeg ikke sett dette målet uttalt så konkret og tydelig fra Arbeiderpartiet etter at de måtte forlate regjeringskontorene.