Ein føresetnad for demokrati

Det skriver Solveig Aareskjold i en kronikk i Aftenposten. Videre skriver hun:  Då moderniseringa av det vestlege statsstyret tok til for godt over 200 år…

Foto: Samlaget

Det skriver Solveig Aareskjold i en kronikk i Aftenposten. Videre skriver hun: 

Då moderniseringa av det vestlege statsstyret tok til for godt over 200 år sidan, kom lesekunsten i siget. Eller sagt på ein annan måte, etter kvart som det blei vanleg at folk kunne lesa, skifta statsstyret frå einevelde til demokrati. I vår tid blir det sett på som eit absolutt vilkår for folkestyret at folk skjønar det som står i aviser og på nettsider, og det blir rekna for grunn til bekymring at det er såpass få som les bøker.

Les kronikken i sin helhet her: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Foresetnad-for-demokrati-7076930.html