En fri kunst?

«Felleskapets penger skal deles ut gjennom ordninger der ikke bare noen utvalgte, men alle kunstnere i Norge har samme mulighet til å motta støtte,» har…

penn_signatur

«Felleskapets penger skal deles ut gjennom ordninger der ikke bare noen utvalgte, men alle kunstnere i Norge har samme mulighet til å motta støtte,» har Helleland uttalt.

Alle kunstnere i Norge har mulighet til å motta støtte, men det er mange om beinet og bare en av ti søkere mottar stipend. Med andre ord – svært mange gode kunstnere går et helt yrkesliv uten å motta stipend.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland deler det hun beskriver som et “godt innlegg”, fra kunstner Dag Hol i Aftenposten 19. november, både på Twitter og Facebook. Hun sier dette innlegget er grunnen til at regjeringen nå gjør endringer i stipendordningene. I innlegget hevder artikkelforfatteren at kunstnere ikke er “skikket til å vurdere kolleger” i stipendkomiteer og det han mener er mafiavirksomhet i et mystisk nettverk av kunstnere. Det er urovekkende om kulturministeren faktisk mener at fagfellevurdering er irrelevant på kunstfeltet. At hun kan stille seg bak Hols uttalelser slik som: «Det såkalte Kunstnernettverket er ingen garantist for noen ting. I selve ordet ligger mafiabegrepet sauset inn som slim». I så fall har vi en kulturminister som diskrediterer kunstnere – deres utdanning, arbeid, integritet og rolle i samfunnet. Har hun med seg resten av Høyres stortingsgruppe på dette?

Kunstnernettverket det snakkes om samler 20 landsomfattende kunstnerorganisasjoner som representerer skapende og utøvende kunstnere over hele landet. Samlet har disse forbundene om lag 29 000 medlemmer. Nettverket gjør det mulig å samarbeide i saker alle organisasjonene er enig om. Nettverket har opprettet noen utvalg som jobber med kunstnerpolitikk, kunstneres inntektsforhold, sosiale rettigheter, stipend, næringsvilkår, den kulturelle skolesekken, vederlag og opphavsrett.

Helleland burde kjenne funnene i Kunstnerundersøkelsen like godt som oss. Den viste at 32 % av tildelte stipend gikk til uorganiserte kunstnere, og at andelen kunstnere som er uorganiserte er ca. 25 %. Det viser at andelen som får stipend fra de uorganiserte faktisk er større enn blant de organiserte kunstnerne. Uorganiserte kan også velges inn i de fleste stipendkomiteene og Kunstnernettverket har kommet med konstruktive forslag i sitt høringssvar til gjennomgangen av Statens Kunstnerstipend. Forslagene er ikke kommentert av ministeren.

«Den statlige støtten til kunstnerne har økt, likevel går inntektene ned. Det er noe som ikke stemmer» har Helleland uttalt. Og gjentatt. Kunstnerøkonomiutredningen (2015) viste at kunstnernes inntekter fra kunstnerisk virke gått ned med 15 %, mens gjennomsnittslønnen i samfunnet for øvrig har økt med 23 %. Kulturutredningen (2014) viste imidlertid tydelig at Kulturløftet 2005 – 2013 ikke prioriterte kunstnerformål. Dette er en av hovedgrunnene til at kunstnernes inntekter har gått ned i den perioden Helleland viser til.

Stipendkomiteene til Statens kunstnerstipend har helt siden tidlig på 1970-tallet hatt som prinsipp at kunstnerne skal vurderes av fagfeller. Kunstnernes organisasjoner har hatt som oppgave, gjennom demokratiske valg blant alle sine medlemmer, å nedsette komiteer med mandat til å innstille de kunstnerne som holder høyest kvalitet til stipender. Felles for alle i komiteene er at de skal ha spisskompetanse på sitt felt og mange av komiteene har også representanter uten medlemskap i noen kunstnerorganisasjon. Det er jevnlige utskiftninger i komiteene for at maktspredning skal ivaretas.

Kulturministerens forslag er at fem enkeltpersoner utpekt av Helleland selv – av dem to kunstnere, skal velge medlemmer til 23 ulike stipendkomiteer. Dette er et drastisk angrep på de demokratiske prosessene som styrer dagens ordning. Det bidrar verken til å sikre faglighet, transparens eller maktspredning. Ei heller til en fri kunst. Og kunsten skal vel være fri?

På vegne av Kunstnernettverket,                                                 

Anders Hovind, nestleder MFO
Monica Boracco, styreleder Dramatikerforbundet
Knut Alfsen, styreleder Skuespillerforbundet
Hilde Tørdal, styreleder Norske Billedkunstnere
Mari Opsahl, politisk rådgiver Norske Kunsthåndverkere
Katinka Maraz, styreleder Forbundet Frie Fotografer
Jørgen Karlstrøm, styreleder Komponistforeningen
Heidi Marie Kriznik, leder Forfatterforeningen