En leser søker din bok

Ønsker du å nå nye lesergrupper? Kan du skrive enkelt, klart og godt? Har du en god idé? 1. mars er det frist for å søke arbeidsstipend hos Leser søker bok.

De i Leser søker bok ønsker seg særlig bøker som passer for voksne som er nye i Norge, ungdom som leser lite, mennesker med utviklingshemming – eller fagbøker i alle kategorier. Om du har et godt og enkelt prosjekt som ikke treffer noen av disse målgruppene, er oppfordringen: Søk likevel! Og rekker du det ikke til 1. mars? Søk neste gang! Neste frist er 1. september.

lsb_logo

Ønsker du å nå nye lesergrupper? Kan du skrive enkelt, klart og godt? Har du en god idé? 1. mars er det frist for å søke arbeidsstipend hos Leser søker bok.

De i Leser søker bok ønsker seg særlig bøker som passer for voksne som er nye i Norge, ungdom som leser lite, mennesker med utviklingshemming – eller fagbøker i alle kategorier. Om du har et godt og enkelt prosjekt som ikke treffer noen av disse målgruppene, er oppfordringen: Søk likevel! Og rekker du det ikke til 1. mars? Søk neste gang! Neste frist er 1. september.

For mer informasjon, se www.lesersokerbok.no, eller ta kontakt med Guro Djupvik, Magne Riseng eller Hanna Bovim Bugge.