En merkedag for norsk litteratur: Regjeringen går inn for boklov!

På en pressekonferanse klokken 12 i dag kunne vår nye kulturminister informere om at de nå setter i gang arbeidet med en norsk boklov. Det…

Foto: © Sven Erik Dahl

På en pressekonferanse klokken 12 i dag kunne vår nye kulturminister informere om at de nå setter i gang arbeidet med en norsk boklov.
Det langvarige arbeidet for en norsk boklov har vært den viktigste saken for Den norske  Forfatterforening på lang tid. Det er gledelig å se at kulturpolitiske hensyn har vunnet fram til beste for de som skaper og de som leser litteratur.

Vi vil fremheve Gunn Karin Gjul som lanserte forslaget om en boklov allerede i februar 2011. Vi berømmer Anniken Huitfeldt for sitt engasjement i saken og det grundige arbeidet hun satte i gang. Forfatterforeningen vil rose Hadia Tajik som har lagt saken frem for regjeringen som nå endelig har tatt denne viktige beslutningen.
Norge trer nå inn i det gode selskap av andre europeiske kulturnasjoner som har boklov. En norsk boklov vil gi rom for å bygge nye forfatterskap og bedre mulighetene for å skape ny litteratur. Boklov vil også være avgjørende for å gi norske lesere et godt utvalg av bøker også i framtida.
Den norske Forfatterforening ser fram til å bidra til utformingen av den nye loven.
Dette er en merkedag for norsk litteratur!