Endring av fastprisperiode for e-bøker

Når papirutgaven av ei bok gis ut som billigbok, går e-bokversjonen automatisk over i fripris, selv om e-bokversjonens egentlige fastprisperiode ikke er utløpt. Eksempel: Innbundet…

ebook

Når papirutgaven av ei bok gis ut som billigbok, går e-bokversjonen automatisk over i fripris, selv om e-bokversjonens egentlige fastprisperiode ikke er utløpt. Eksempel: Innbundet utgave og e-bok gis ut i august, begge med hver sin fastpris. I januar gis pocketversjonen ut, den også med sin egen fastpris. I det pocketboka gis ut, får e-boka fripris, det vil si at det er opp til e-bokhandelen hvor mye boka skal koste.

I gjeldende e-bokavtale har forfatter fastprisen (ekskl. mva.) som royaltygrunnlag i fastprisperioden. Når e-boka går over i fripris, har forfatter forlagets nettoinntekt som royaltygrunnlag, mens royaltysatsen er den samme (28 eller 30 prosent, avhengig av antall solgte e-bøker).

Konsekvensen av endringen i bokavtalen er at forfatter på et langt tidligere tidspunkt kan få senket det grunnlaget royaltyen regnes ut fra for e-bok, hvis billigversjon av papirboka kommer ut som beskrevet over.

Forfatterforeningen tok våren 2014 initiativ til forhandlinger om en tilleggsprotokoll til e-bokavtalen. Vårt forslag var at royaltygrunnlaget for e-bok skal være forlagets veiledende pris fram til 1. mai året etter at e-bokversjonen av verket kommer ut. Forleggerforeningen har til nå ikke gått med på dette. Det vil si at vi fortsatt er i forhandlinger om dette.

Forfattere som vil hindre senking av royaltygrunnlag og ønsker å beholde forutsigbarheten fastprisen som royaltygrunnlag gir, må derfor la være å signere billigbokavtale for utgivelse av billigbok før 1. mai året etter at boka kom ut som e-bok første gang.