Endring av innkjøpsordningene i 2015

•    Antall innkjøpte eksemplarer reduseres fra 930 papireksemplarer og 70 e-boklisenser i dag, til 703 papireksemplarer og 70 e-boklisenser i 2015.•    Det skal stilles høyere…

books

•    Antall innkjøpte eksemplarer reduseres fra 930 papireksemplarer og 70 e-boklisenser i dag, til 703 papireksemplarer og 70 e-boklisenser i 2015.
•    Det skal stilles høyere krav til kvaliteten på bøkene som kjøpes inn. Vurderingsutvalget utvides med ett medlem, ankenemda blir nedlagt.
•    Fordeling av e-boklisensene skal nå skje etter folketall i hvert fylke, ikke etter antall kommuner i hvert fylke slik det er i dag.
•    Vederlag til forfatter vil for de aller fleste utgivelser øke, selv om antallet innkjøpte eksemplarer går ned. Det betales ut en fast sum til forfatter avhengig av sjanger, uavhengig av utsalgspris. Betaling til forfatter skjer via forlaget.

Her er noen eksempler:

Innbundet roman med utsalgspris på 379 kroner
Forfatters vederlag ved innkjøp av 930 papireksemplarer og 70 e-boklisenser i 2014:     63 750 kroner
Forfatters vederlag ved innkjøp av 703 papireksemplarer og 70 e-boklisenser i 2015:     70 000 kroner

Innbundet diktsamling med utsalgspris på 279 kroner
Forfatters vederlag ved innkjøp av 930 papireksemplarer og 70 e-boklisenser i 2014:    53 350 kroner
Forfatters vederlag ved innkjøp av 703 papireksemplarer og 70 e-boklisenser i 2015:    60 000 kroner

Nye betalingsmodeller vil ikke påvirke forskudd forfatter har krav på fra forlaget for en tredjedel av resten av førsteopplaget. Forfatterforeningen og Forleggerforeningen vil utarbeide en tilleggsprotokoll til Normalkontrakten som presiserer dette.

For mer informasjon, se Kulturrådets nettsider eller ta kontakt med Forfatterforeningen:
http://www.kulturradet.no/litteratur/vis-artikkel/-/innkjopsordningen-er-endret-e-boker-inkludert