Endringer i innkjøpsordningen

Klassekampen beskriver i dagens avis disse endringene:  • Kategori 2 skal kun brukes av nye utgivere. Etter første kalenderår i kategori 2, må utgiver bruke kategori…

kulturraadet_hvit_stor

Klassekampen beskriver i dagens avis disse endringene: 

• Kategori 2 skal kun brukes av nye utgivere. Etter første kalenderår i kategori 2, må utgiver bruke kategori 1.

• Det vil blir en avkorting på 15 prosent i forlagenes utbetalinger av innkjøpene. I første omgang avgrenset til påmeldinger i perioden juni 2020 – februar 2021.

• Det settes i gang et arbeid for å forberede nye rutiner for utbetaling.

• Det settes i gang et arbeid for å kunne innføre påmeldingsgebyr i begge kategorier.

Endringene i retningslinjene i innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur er midlertidige.

Klassekampen har også intervjuet forleggere om endringer i innkjøpsordningene. De spør redaksjonssjef for skjønnlitteratur i Gyldendal, Kari Marstein, med spørsmål om dette er tegn på en bransje under press. Marstein svarer Klassekampen: 

– Det høres vel ikke sånn ut? Snarere tvert imot: blomstrende skjønnlitteratur!