Engasjement som journalist

Forfatterforeningens hjemmeside – altså denne! – trenger en forfatter med journalistisk erfaring. Oppgaven består i hovedsak av å skrive artikler, reportasjer, intervjuer, enqueter osv. på…

Forfatterforeningens hjemmeside – altså denne! – trenger en forfatter med journalistisk erfaring. Oppgaven består i hovedsak av å skrive artikler, reportasjer, intervjuer, enqueter osv. på hjemmesidene våre. I tillegg skal du bestille artikler og innlegg fra medlemmer og andre interessante personer i bokbransjen. Du må være noenlunde teknisk operativ på internett, da det forutsettes at du selv legger stoffet inn på den mal-styrte hjemmesiden. Forfatterforeningens styre har nylig omorganisert hjemmesidearbeidet. Per i dag er det vårt styremedlem Tom Egeland som er ansvarlig for hjemmesiden, herunder den jevnlige oppfølgingen. Den som ansettes i dette engasjementet forutsettes dels å arbeide selvstendig, dels å få oppdrag og instrukser fra Tom Egeland. Engasjementet honoreres med kr 60.000 for perioden fra 1. august 2010 og fram til 1. juli 2011 med mulighet til forlengelse. Forventet arbeidsmengde tilsier en gjennomsnittlig arbeidstid på rundt 5 timer per uke.
Søknadsfrist 18. juni. Søknaden sendes til post@forfatterforeningen.no. Spørsmål om engasjementet rettes til Tom Egeland, e-postadresse: tom.egeland@gmail.com eller til DnFs sekretariat.