Enighet om e-bok: Forfatterne får 30 %

Forfatterne og forleggerne er enige om en e-bokavtale for backlistbøker. Forfatterne har fått gjennomslag for sitt hovedkrav om at forfatteren ganske raskt skal nå 30…

30

Forfatterne og forleggerne er enige om en e-bokavtale for backlistbøker. Forfatterne har fått gjennomslag for sitt hovedkrav om at forfatteren ganske raskt skal nå 30 % royalty.

– Når en vet at forlagene startet med å tilby sine forfattere 15%, er det opplagt at forfatterne har vunnet på å bruke såpass lang tid på å framforhandle denne avtalen, sier DnF-leder Anne Oterholm .

Det er Den norske Forfatterforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere og Forleggerforeningen som har fremforhandlet avtalen, som altså gjelder backlist, ikke nye titler.

Avtalen er en prøveavtale som varer ut 2012, men med mulighet for forlengelse. Forfatterne og forleggerne vil fortsette dialogen med tanke på en permanent avtale, og for å vurdere løpende om premissene for denne første forsøksavtalen er riktige.

Dialogen mellom de to forhandlingsutvalgene har hele tiden vært svært god og preget av stor åpenhet. – I forhandlinger er det naturligvis ikke slik at det bare er den ene parten som kommer med innrømmelser, påpeker Oterholm. Forfattersiden har akseptert følgende:

1. Hovedroyaltysatsen for backlist settes til 30 %. Ut fra størrelsen på forlagenes investeringer i denne prøveperioden, aksepterer forfatterne at titler som selger under 1000 eks., får en royaltysats på 28%.

2. Som et bidrag til forlagenes breddesatsning aksepterer forfatterne at det ikke utbetales royalty fra forlagene før antall solgte har passert 50 på titler som ikke har solgt mer enn 15 eks siste kalenderår. Når 50 e-bøker er solgt etterbetales royalty på 30% fra bok 1.