Aktuelt

Enighet om forskudd!

For skjønnlitterære bøker som gis ut i 2015 skal forfatter motta forfattervederlaget fastsatt av Kulturrådet for de innkjøpte eksemplarene, i tillegg til forskudd for en…

budsjett

For skjønnlitterære bøker som gis ut i 2015 skal forfatter motta forfattervederlaget fastsatt av Kulturrådet for de innkjøpte eksemplarene, i tillegg til forskudd for en tredjedel av resten av førsteopplaget utover de 703 papireksemplarene som kjøpes inn av Kulturrådet.
 
Eksempel:
Roman trykkes i et opplag på 1 900 eksemplarer. Kulturrådet betaler ut forfatterens øremerkede royalty på 70 000 kroner til forlaget som skal utbetale disse 70.000 pluss forskudd for 1/3 av resten av opplaget til forfatteren. Kulturrådet kjøper inn 703 eksemplarer. Forlaget betaler forskudd for en tredjedel av resten av opplaget, altså for 399 eksemplarer. Hvis boka koster 379 kroner, vil forfatter da motta 70 000 kr (fra Kulturrådet for innkjøpsbøkene) + 25 708 kr (fra forlaget) = 95 708 kroner i forskudd/minstevederlag ved utgivelse. Hele beløpet utbetales av forlaget ved bokens utgivelse.

 
Forskudd for e-bokutgivelse er fortsatt ikke avklart, men vi regner med enighet om dette innen kort tid.
 
Takk til de forfatterne som ventet med signering av normalkontrakt! Kontrakter kan nå signeres.
 
 
Sigmund Løvåsen
leder