Enighet om KI-appendiks

Den norske Forfatterforening, Forfatterforbundet, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere og Den norske Forleggerforening er enige om et KI-appendiks til Normalkontrakten.

Selv om forhandlingene om ny normalkontrakt ikke kom i havn, har forfattersiden og forleggerne høsten 2023 diskutert et KI-appendiks til eksisterende normalkontrakt. Nå er det blitt enighet om appendikset.

– Ettersom vi ikke har kommet i havn med forhandlingene om normalkontrakten, er det viktig at vi har fått til et eget tillegg for KI i gjeldende avtale. Vi har hatt en god dialog med Forleggerforeningen i denne prosessen, sier Brynjulf Jung Tjønn, leder i Den norske Forfatterforening.

Det er viktig å nevne at ideen om KI-appendikset kom etter et initiativ fra DnF-medlem Hilde Rød-Larsen. Hun ordnet selv et KI-appendiks da hun underskrev ny bokkontrakt i fjor.

 – Motivasjonen min var troen på at et slikt privat initiativ kunne bidra til nettopp dette: At et punkt om generativ KI på sikt skulle innlemmes i normalkontrakten, slik at forlag og forfattere forplikter seg gjensidig til ikke å la seg friste av mulighetene for snarveier denne teknologien byr på. Jeg er ualminnelig opptatt av litteraturens betydning i det enkelte menneskeliv og i samfunnet, og mener at det er avgjørende for dens kraft og fortsatte relevans at vi kan stole på at den skapes av mennesker og ikke maskiner, sier Hilde Rød-Larsen til forfatterforeningen.no

– Hva tenker du om KI-appendikset som det er blitt enighet om nå?

– Jeg mener at det er et appendiks som vil tjene både forfattere og forleggere godt – men først og fremst selve litteraturen og leserne av den.

Her er avtalen:

Regulering av kunstig intelligens i normalkontrakten

«Den norske Forfatterforening, Forfatterforbundet, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere og Den norske Forleggerforening er enige om at følgende punkter legges til som addendum til alle nye Normalkontrakter som inngås mellom forfatter og forlag.

Foreningene er også enige om at bestemmelsene bør gjelde for tidligere utgitte titler. For forfattere som ønsker det, kan addendumet utformes som en selvstendig avtale, hvor tidligere titler blir spesifisert.

Formålet med appendikset er å sikre at verket kun benyttes på de måter som er dekket i gjeldende normalkontrakt.

Appendikset er ment som en garanti for forfatterens og verkets kunstneriske integritet, og til sikring av forfatterens rettigheter frem til det eventuelt foreligger en omforent ordning for kollektiv klarering av opphavsrettigheter ved bruk av litterære verk for trening av KI.»

1. Addendumet

Addendum/tillegg til Normalkontrakten, utarbeidet av Den norske Forfatterforening, Forfatterforbundet, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere og Den norske Forleggerforening november 2023.

Om generativ kunstig intelligens 

a)    Forlaget kan ikke bruke Verket eller gi tredjeparter tillatelse til å bruke Verket til å trene kunstig intelligens-teknologier og -modeller.

b)    Forlaget garanterer at det ikke vil la Verket bli behandlet eller bearbeidet med kunstig intelligens-teknologier eller -modeller, ut over vanlige tekst- og rettefunksjoner i skriveprogram, med mindre dette er avtalt med forfatteren.  

c)    Forfatteren garanterer at Verket ikke er skrevet av kunstig intelligens-teknologier eller -modeller, ut over vanlige tekst- og rettefunksjoner i skriveprogram. Hvis verket inneholder tekst som er generert av kunstig intelligens skal forlaget opplyses, og teksten merkes, som ved andre kildereferanser. 

d)    Med KI-teknologier menes modeller og verktøy som ChatGPT, GPT-4, BERT, DALL-E og liknende tjenester som kan frembringe og skrive om tekster og andre kunstneriske utrykk i tilknytning til verket.