Enighet om midlertidig e-bokavtale!

Forfatterforeningen og Forleggerforeningen har i mange måneder forhandlet om en e-bokavtale for nye bøker utgitt digitalt. Mange vil ha forstått at det ikke har vært…

Anne Oterholm MELLOMSTORT

Forfatterforeningen og Forleggerforeningen har i mange måneder forhandlet om en e-bokavtale for nye bøker utgitt digitalt. Mange vil ha forstått at det ikke har vært enkle forhandlinger. Nå kan vi imidlertid feire at vi er enige om en foreløpig avtale som løper ut 2012. Vi får 26 % royalty opp til 800 solgte filer og på «opplag» fra 800 og oppover får vi 30 % royalty. Tall som innbærer at en e-bok som koster 200 kroner (eks mva), vil gi forfatteren fra 52 til 60 kroner per solgte fil. I 2012 skal så foreningene framforhandle en ny avtale på bakgrunn av de erfaringene som er gjort i e-bokmarkedet så langt.

Saken er vel også at når en kikker nærmere etter, så er det faktisk ikke så rent lite forfatterne kan være fornøyde med i denne avtalen heller.
At royaltygrunnlaget vårt i denne avtalen er fastprisen og ikke forleggernes nettoinntekt, er en opplagt seier. Fastprisen som royaltygrunnlag gir forfatterne en økonomisk forutsigbarhet, i motsetning til når forlagenes nettoinntekt er utgangspunkt for royaltyberegningene. I det siste tilfelle blir utbetalingene avhengig av størrelsen på bokhandelrabattene, selv om forfatterne ikke har noen innflytelse over nivået på rabattene. I e-bokavtalen for backlist aksepterer vi nettoinntekten som royaltygrunnlag. I denne nye avtalen er vi tilbake der vi skal være med fastprisen som grunnlag for utregningen av forfatternes royalty.

Og selv om styrets krav til royaltysatser har vært høyere enn hva vi har oppnådd, så har Forleggerforeningen beveget seg mye lenger fra sitt opprinnelige utgangspunkt. De startet nemlig med å diskutere royaltysatser rundt 17%. Det skal sies at medlemmene i forhandlingsutvalget vårt ikke var helt sikre på om denne royaltysatsen var alvorlig ment. Det er også viktig å påpeke at med denne e-bokavtalen så er forfatternes prosentandel av den såkalte bokkrona kommet opp på et langt høyere nivå enn hva er tilfelle med papirboka.

Det har også vært umulig ikke å registrere at det omtrent ikke selges norske e-bøker i dag. Vårt kompromiss er også i stor grad et bidrag for å få fart i omsetning av norske e-bøker – altså litteratur skrevet av VÅRE medlemmer. Vi har med uro sett på utviklingen i e-bokmarkedet og frykter at e-bokmarkedet skal domineres av amerikanske aktører med Amazon og Kindle i spissen i lang tid framover. Ved å kompromisse på 26-30, regner vi med at norske forleggere tar ansvar for denne situasjonen. Og når vi så – i løpet av 2011 og 2012 – har innhentet mer erfaring om norsk e-boksalg, så vil vi realitetsforhandle en mer permanent kollektivavtale.

Med andre ord, selv om avtalen er et kompromiss, har vi grunn til å feire!