Enighet om nordisk pris for barne- og ungdomslitteratur

De nordiske kulturministrene tar nå initiativ til en ny, nordisk pris for barne- og ungdomslitteratur. Ministrene starter en dialog med Nordisk råd om hvordan prisen…

anniken_huitfeldt Foto-Berit_Roald-Scanpix

De nordiske kulturministrene tar nå initiativ til en ny, nordisk pris for barne- og ungdomslitteratur. Ministrene starter en dialog med Nordisk råd om hvordan prisen kan realiseres, skriver Kulturdepartementet i en pressemelding. Kulturministrene fra de fem nordiske landene vil styrke samarbeidet om barne- og ungdomskulturen. Ministrene har gitt bred politisk støtte til å opprette en helt ny, nordisk pris for barne- og ungdomslitteratur. – Vi har en lang og flott tradisjon for barne- og ungdomslitteratur i Norden, og den holder høyt nivå. Det er derfor svært positivt at mine nordiske kolleger og jeg nå har blitt enige om å ta initiativ til å opprette en nordisk pris for nettopp denne litteraturen, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

– En nordisk barnebokpris vil være med på å synliggjøre barne- og ungdomslitteraturen i Norden. Vi har sett at de øvrige nordiske kulturprisene er med på å skape både nordisk og internasjonal oppmerksomhet om nordisk kultur, og det skal vi utnytte også på barne- og ungdomsområdet, sier Huitfeldt.

Huitfeldt er denne uken samlet med sine nordiske kolleger i Oslo. Under dagens møte, ga ministrene også sin støtte til den såkalte fribyordningen, hvor forfulgte forfattere får husly i utvalgte nordiske byer. – Fribyordningen er et fantastisk kommunalt initiativ. Vi gir vår fulle støtte til byene som er med på dette viktige prosjektet for ytringsfriheten. Det vitner om et sterkt engasjement for rettsikkerhet, solidaritet og et levende demokrati, sier Huitfeldt.

På kulturministrenes dagsorden sto også digitalisering av kulturarven i de nordiske landene. Ministrene understreket betydningen av at materiale fra landenes arkiver, museer og biblioteker blir gjort tilgjengelig for et så stort publikum som mulig.