Enighet om ny lydbokavtale!

I gammel avtale hadde forfatteren krav på 15 % royalty av forlagets netto salgsinntekt (utsalgspris minus forhandlerrabatt) for CD og digikort, og 20 % royalty…

lydbok

I gammel avtale hadde forfatteren krav på 15 % royalty av forlagets netto salgsinntekt (utsalgspris minus forhandlerrabatt) for CD og digikort, og 20 % royalty av forlagets netto salgsinntekt ved salg av lydfil. Nye satser fra 7. desember 2015 er:

CD, digikort (evt. andre fysiske formater)

17 % royalty av forlagets netto salgsinntekt fra detaljist opptil 1299 eksemplar, deretter 19 % royalty fra 1300 solgte eksemplar.

Lydfil som enkeltnedlasting (ikke abonnementstjenester)

22 % royalty av forlagets netto salgsinntekt opptil 1599 lydfiler, deretter 25 % opptil 2999 lydfiler, deretter 26 % fra 3000 lydfiler.

I tillegg innføres minste royaltyutbetaling på 16 kroner for lydfiler i friprisperioden. Det vil si at forfatteren aldri skal ha mindre enn 16 kroner per salg, uansett hvor lavt lydfila prises. Dette er et veldig viktig prinsipp å få inn i avtalen når vi ser den harde priskonkurransen mellom lydbokforhandlerne. Minste royalty-utbetaling reguleres i samsvar med konsumprisindeksen annethvert år, første gang i 2017.

Den nye avtalen trer i kraft 7. desember 2015 og vil gjelde for alle lydbøker der kontrakt blir signert etter denne datoen. Forfattere som tidligere i år har signert gammel avtale under forutsetning om at ny avtale skal gjelde, må selv passe på at forlaget følger de nye vilkårene. For forfattere som har signert gammel avtale uten å få gjennomslag for et slikt krav, vil gammel avtale fortsatt gjelde for utgivelsen.

Vi har i forhandlingene forsøkt å balansere lydbokforlagenes behov for forutsigbarhet mot forfatternes mulighet til å ta tilbake rettighetene til lydbokutgivelse. Ta kontakt hvis du har spørsmål om dette. Det er stor vekst i salget av lydfiler (100 % økning fra 2013 til 2014), så det er viktig at vi nå har på plass en ny avtale som gir forfatterne bedre vilkår. Denne avtalen varer ut 2017, slik at vi regner med å reforhandle avtalen i løpet av 2017. Avtaler mellom forfatter og forlag vil imidlertid vare utover denne perioden, men kan sies opp etter bestemmelsene om dette som fremkommer i avtalen.

De nye avtalene vil bli lagt ut på Forfatterforeningens og Forleggerforeningens nettsider så snart de er signert. Ta kontakt hvis du er usikker på om du mottar riktig kontrakt fra forlaget eller har andre spørsmål om den nye avtalen. Vi understreker at denne avtalen ikke gir forlaget rett til å legge lydbøkene ut i abonnementstjenester, som f.eks. Storytel. Dette krever en egen avtale. Vi har foreløpig ingen foreningsavtale for lydbøker i abonnementstjenester, men vil starte forhandlinger om en slik avtale over nyttår.