Enighet om royalty for e-bok

I forhandlingene mellom Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen om den nye bokavtalen som gjelder fra 1. januar i år, ble det lagt føringer fra regjeringshold om økt…

ebook

I forhandlingene mellom Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen om den nye bokavtalen som gjelder fra 1. januar i år, ble det lagt føringer fra regjeringshold om økt liberalisering av e-bokmarkedet. Dette resulterte i endringer i fastprisreglene for e-bøker:

Når papirutgaven av ei bok gis ut som billigbok, går e-bokversjonen automatisk over i fripris, selv om e-bokversjonens egentlige fastprisperiode ikke er utløpt. Eksempel: Innbundet utgave og e-bok gis ut i august, begge med hver sin fastpris. I januar gis pocketversjonen ut, den også med sin egen fastpris. I det pocketboka gis ut, får e-boka fripris, det vil si at det er opp til e-bokhandelen hvor mye e-boka skal koste.

I gjeldende e-bokavtale har forfatter fastprisen (ekskl. mva.) som royaltygrunnlag i fastprisperioden. Når e-boka går over i fripris, har forfatter forlagets nettoinntekt som royaltygrunnlag, mens royaltysatsen er den samme (28 eller 30 prosent, avhengig av antall solgte e-bøker).

Forleggerforeningen har nå gått med på Forfatterforeningens krav om at royaltygrunnlaget skal være veiledende utsalgspris frem til 1. mai året etter utgivelse også i tilfeller der e-boka går over i fripris før 1. mai. Forfatterforeningens krav har vært at vi skal ha samme fordeling av e-bokkrona som tidligere, mens Forleggerforeningen har ønsket en større del av bokkrona på et langt tidligere tidspunkt i e-bokas levetid enn det som var tilfelle før 2015. Et slik press på forfatternes andel av bokomsetningen er trolig noe vi kommer til å møte i flere forhandlinger fremover.

Enigheten betyr at royaltygrunnlaget for e-bok ikke blir endret (regnet i prosent av utsalgspris) når forfatteren signerer billigbokavtale før 1. mai året etter e-bokutgivelse. Det vil likevel bety lavere utbetalt royalty per solgte e-bok i kroner og øre i det e-boka kommer i fripris, ettersom utsalgsprisen i de aller fleste tilfeller blir satt ned. Vi understreker at tidspunkt for signering av billigbokavtale fortsatt er opp til forfatter.