Enighet om stipendløft

Et samlet Kunstnernettverk har i arbeidet med statsbudsjettet for 2016 kjempet for en «lønnsreform» for kunstnerstipendene. Det vil si at størrelsene på arbeidsstipend og stipend…

stortinget_foto_andreas_haldorsen_wikipedia

Et samlet Kunstnernettverk har i arbeidet med statsbudsjettet for 2016 kjempet for en «lønnsreform» for kunstnerstipendene. Det vil si at størrelsene på arbeidsstipend og stipend for etablerte kunstnere og seniorkunstnere over tre år skal økes slik at de i 2018 utgjør 50 % av en norsk, gjennomsnittlig, heltids årslønn.

KrF og Venstres seier i denne saken sørger nå for at første trinn i reformen blir satt ut i livet. Dette er et svært effektivt og treffsikkert virkemiddel for å løfte mange kunstneres økonomiske situasjon.

Forfatterforeningen har det siste året arbeidet for en større økning av Norsk kulturfonds budsjett til litteraturformål, blant annet til høyere forfattervederlag for bøker innkjøpt gjennom innkjøpsordningene. Venstre foreslo en økning på 16 millioner. Dagens budsjettforlik viser at de har fått gjennomslag for 7,5 millioner mer til litteraturformål.