Enqueten fortsetter

Jon Flink, f. 1976, har utgitt tre romaner. – Når debuterte du som forfatter? – I 2003. – Har du en jobb/andre jobber ved siden…

Jon Flink, f. 1976, har utgitt tre romaner.

– Når debuterte du som forfatter?
– I 2003.

– Har du en jobb/andre jobber ved siden av å skrive?
– Ja, siden 2007 har jeg hatt jobb ved siden av det.

– Hvor stor andel av inntekten din stammer fra forfatterskapet?
– I de årene jeg gir ut bok, stammer kanskje ca. 50 prosent fra forfatterskapet direkte.

– Hvor stor andel av inntekten din stammer fra stipend?
– Har fått noen småstipender fra Solidaritetsfondet; 50 000 ett år, 10 000 et annet. Det var jo ikke ubetydelig.

– Hva karakteriserer etter din mening en forfatterøkonomi?
– Absolutt ingen anelse – det kommer jo helt an på. Hvis min egen økonomi var et bilde på en typisk forfatterøkonomi, så er det mest karakteristiske ordet «KATASTROFE».

Cathrine Grøndahl, f. 1969, har kommet med fire diktsamlinger og en essaysamling.

– Når debuterte du som forfatter?
– I 1994.

– Har du en jobb/andre jobber ved siden av å skrive?
– Ja, hovedjobben er å være advokat.

– Hvor stor andel av inntekten din stammer fra forfatterskapet?
– Bare en liten brøkdel, kanskje 5 prosent eller mindre.

– Hvor stor andel av inntekten din stammer fra stipend?
– Ingenting nå.

– Hva karakteriserer etter din mening en forfatterøkonomi?
– Den er trang for de aller fleste forfattere.

Christopher Grøndahl, f. 1969, har utgitt tre romaner og to hørespill.

– Når debuterte du som forfatter?
– I 1998.

– Har du en jobb/andre jobber ved siden av å skrive?
– Ikke i ordentlig forstand. Det hender jeg gjør oppdragsskriving for å
ivareta økonomien.

– Hvor stor andel av inntekten din stammer fra forfatterskapet?
– 100%.

– Hvor stor andel av inntekten din stammer fra stipend?
– Varierer fra 0% til 90% (de årene jeg har fått arbeidsstipend).

– Hva karakteriserer etter din mening en forfatterøkonomi?
– Avståelse, måtehold, idealisme, statsstøtte.