Epost-adresser endret for å unngå spam

Enkelte medlemmer har mottatt spam (søppelpost) som sannsynligvis er sendt ut via medlemsregisteret på DnFs hjemmeside. Slik søppelpost genereres vanligvis av en såkalt "bot", et…

Enkelte medlemmer har mottatt spam (søppelpost) som sannsynligvis er sendt ut via medlemsregisteret på DnFs hjemmeside. Slik søppelpost genereres vanligvis av en såkalt "bot", et program som automatisk leter opp epost-adresser på internett og som bruker disse adressene til å sende ut uønsket reklame. Vår tekniske avdeling har nå endret formatet på medlemmenes epost-adresser – ved å endre @ til (a) – for å forhindre slikt misbruk. Vi minner om at du må endre (a) til @ hvis du skal bruke registeret til å maile andre medlemmer i foreningen. Hvis du i fremtiden likevel skulle motta søppelpost som åpenbart er sendt via Forfatterforeningens medlemsregister, ber vi deg ta kontakt med sekretariatet.