Er åndsverkloven umoderne?

– Vi må stå fast ved åndsverkloven! Under politikerhøringen om ulovlig fildeling torsdag 3. september slo kulturminister Trond Giske fast at opphavsretten står fast. SVs…

Trond Giske, audun Lysbakken, Trine Skei Grande og Olemic Thommesen

– Vi må stå fast ved åndsverkloven! Under politikerhøringen om ulovlig fildeling torsdag 3. september slo kulturminister Trond Giske fast at opphavsretten står fast. SVs Audun Lysbakken og Venstres Trine Skei Grande gjorde sitt beste for å klare opp i utsagn om legalisering av ulovlig fildeling mot at staten kompenserer opphavsmennene, og fikk gjennomslag for en offentlig utredning. Men ikke nødvendigvis om en modernisering av åndsverkloven. Se fildelingsdebatten på TV-Dagbladet.

Informasjonssjef i Gyldendal, Bjarne Buset, var debattleder for oppropet Dele – ikke stjele, som har samlet 37 organisasjoner og mottatt nær to og et halvt tusen underskrifter. I innledningen henviste han til utspill fra forfattere som har gått ut mot oppropet i dagspressen med den begrunnelse at man ikke lanserer konkrete løsninger på ulovlig fildeling.

– Her er ingen løsning ennå, sa han. Bakgrunnen for oppropet er en hittil manglene vilje hos politikernes til å finne løsninger for å håndheve åndsverkloven. Fellesnevneren for oppropet er enighet om å forsvare opphavsretten, ikke bare i ord, men i konkret handling. Med så mange
organisasjoner med på laget, har oppropet også vakt oppsikt i utlandet, blant annet Belgia og Sverige.

Trine Skei Grande ga uttrykk for at Venstre er opptatt av å se om åndsverkloven ikke er moden for en revisjon. I dagens teknologiske samfunn er det vanskelig å definere hvem som er "venner" og kan dele åndsverk – er for eksempel 2455 venner på Facebook å betrakte som venner? Sammen med SV har Venstre ønsket en offentlig utredning om fildeling og opphavsrett etter valget, og på gårsdagens møte ga både Olemic Thommesen fra Høyre og sittende statsråde Giske sin tilslutning til det. Selv om politikerne ikke er helt enige om et slikt utvalgsmandat. Giske ønsker at utredningen skal fokusere på håndhevelse av åndsverkloven, mens Venstre vil ha en utredning av en ny og "tilpasset" åndsverklov. En avvisning Halvor Finess Tretvoll i Dagsavisen i dag hevder er like farlig som å avvikle hele loven.

Og tiden løper fra oss. Nå var det ingen på gårsdagens paneldebatt som ønsket å øpe inn på tenåringsrom og bøtelegge ungdommer som laster ned fra nett. Men normdannelsen har endret seg med teknologiens muligheter, og her ønsker FrPs Ulf Erik Hagen seg moraldiskusjoner i skolen, hvor ungdommenes holdninger til åndsverk og ulovlig fildeling tas opp. Giskes retoriske spørsmål om hvorfor vi tar det som en selvfølge at vi må betale for å laste ned ringetoner, mens mange unge synes de fritt kan laste ned musikk, filmer og etter hvert også litteratur, viser at holdninger allerede er sementert.

Alle de politiske partiene ønsker imidlertid å fokusere på å ta de store fildelerne, som tjener penger på ulovlig fildeling, og ikke bare sparer dem. Thommesens løsning for å ta disse, er å opprette en egen avdeling innenfor Økokrim. Også Frp ønsker å styrke politiet på dette området. Uansett, alle de politiske partiene er enige om at gratiskulturen på nett er sterk, og krever at noe gjøres nå.

Dette åpner for en overvåkningsmodell, av den typen som får politikerne til å vri seg i stolen. Alternativet, avgifter eller kompensering for beskyttet materiale, eller statssubsidier, vil raskt tappe statsbudsjettet og ikke bare kompensere norske opphavsrettighetsinnehavere – uante summer ville også måtte overføres til utlandet. Ordningen byr dessuten på problemer i forhold til internasjonalt samarbeid og lovgivning. Og ikke minst, opphavsrettshaverne fratas sin rett til sine verk.

Nei, man kom kanskje ikke nærmere noen løsning under paneldebatten i går, men politikerne måtte definere partiets politikk og gi klare svar – og ser ut til å stå mer samlet om at dette er et område mange hittil har vegret seg for å gå inn i, men som det nå må tas tak i. Som Trine Skei Grande uttrykte det: – Vi kan gå baklengs inn i dette eller vi kan tryne inn i det.

Mon da om et utvalg som skal utrede fildeling og opphavsrett vil være på plass innen november, slik en forlagsstemme fra salen ba om?

Astrid Nordang