Erik Byes minnepris til Jon Michelet

Prisen ble utdelt under åpningen av Protestfestivalen i Kristiansand. På grunn av sykdom var Michelet representert ved forlagssjef Ingeri Engelstad i Oktober. Hun mottok prisen…

jon_michelet

Prisen ble utdelt under åpningen av Protestfestivalen i Kristiansand. På grunn av sykdom var Michelet representert ved forlagssjef Ingeri Engelstad i Oktober. Hun mottok prisen fra Erik Byes sønn Ola mens Michelet fulgte utdelingen på Skype.

Erik Byes minnepris gis til en person som over en lengre periode har framvist et uredd og brennende engasjement for å påvirke samfunnsutviklingen i positiv lei lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. Vedkommende må ha framvist mot til å gå mot strømmen og de moteriktige standpunkt, til kompromissløst å kjempe for rettferdighet, fred og menneskeverd. Protestfestivalens minneprisråd nominerer kandidater. Avgjørelsen tas i samråd med Erik Byes nærmeste familie.

Erik Byes Minnepris er en statuett i bronse, laget av billedhugger Arne Vinje Gunnerud.