Aktuelt

Erik Ulfsby ny styreleder i Språkrådet

Kulturdepartementet har oppnevnt teatersjef ved Det norske teatret Erik Ulfsby som ny styreleder for Språkrådet. Erik Ulfsby overtar ledervervet etter Guri Melby som nå møter…

Kulturdepartementet har oppnevnt teatersjef ved Det norske teatret Erik Ulfsby som ny styreleder for Språkrådet. Erik Ulfsby overtar ledervervet etter Guri Melby som nå møter på Stortinget som vararepresentant. Eli Bjørhusdal erstatter Liv Kari Eskeland som møter som fast representant på Stortinget.

– Det er en styrke at Språkrådet får en styreleder med bokmål som hovedmål, men som også har nynorsk som viktig språk i sin arbeidshverdag, sier kulturminister Trine Skei Grande.

– Norsk språk angår oss alle, som samfunnsborgere, brukere av offentlige og private tjenester, som arbeidstakere, elever og studenter. Språk er en viktig del av kulturarven og en forutsetning for deltakelse i demokratiet. Språkrådet har ansvar for å følge opp den norske språkpolitikken. Jeg ønsker styret lykke til med dette arbeidet som er så viktig for oss som språkbrukere og som språksamfunn, sier kulturminister Skei Grande.

Fram til utgangen av 2019 vil styret for Språkrådet ha denne sammensetningen:

Styreleder: Erik Ulfsby (f. 1970), Oslo

Nestleder: Trond Trosterud (f.1962), Tromsø

Medlem: Jan Erik Knarbakk (f. 1952), Oslo

Medlem: Eli Bjørhusdal (f. 1972), Luster

Varamedlem: Terje Lohndal (f. 1985), Trondheim

Varamedlem: Hege Myklebust (f. 1970), Stord

Medlem/varamedlem valgt av de ansatte: Torunn Reksten og Bjørg Nesje Nybø