ESA vil undersøke Bokavtalen

Les brevet fra ESA her: http://www.eftasurv.int/da/DocumentDirectAction/outputDocument?docId=4056 ESA vil undersøke om Bokavtalen er i strid med Artikkel 53 i EØS-avtalen. I et brev til Kulturdepartementet krever…

kristenn-einarsson-1-farger
  • Les brevet fra ESA her: http://www.eftasurv.int/da/DocumentDirectAction/outputDocument?docId=4056

ESA vil undersøke om Bokavtalen er i strid med Artikkel 53 i EØS-avtalen. I et brev til Kulturdepartementet krever ESA svar på en rekke spørsmål.

Forleggerforeningens Kristenn Einarsson sier at det er et klart flertall i Stortinget som ønsker å videreføre den litteraturpolitikken vi har hatt i Norge i flere tiår. – Denne litteraturpolitikken inkluderer et fastprissystem. Om ESAs involvering i saken tilsier en justering av hvordan rammeverket for denne politikken utformes, vil man sikkert drøfte dette og finne gode løsninger. Som kjent har svært mange EU-land fastprissystem for bøker, sier Einarsson.