Espedal over eteren

Det danske litteraturprogrammet ringte Espedal i Bergen etter at et tv-crew i den samme kanalen hadde lagd vært der og filmet Espedal. Produktet var ein…

Espedal

Det danske litteraturprogrammet ringte Espedal i Bergen etter at et tv-crew i den samme kanalen hadde lagd vært der og filmet Espedal. Produktet var ein nestan times langt innslag om heilauses lesning av Espedals bok Gå – eller kunsten å leve et vilt og poetisk liv. TV-gjengen frå DR2 hadde vist Espedal nokre klipp frå ein tv-serie som blir vist på DR2 til våren. Der fekk fire heimlause frå det danske herberget Sundholm til å lese boka. Reaksjonen deira var det som motiverte Espedal til det ovanfor nemnte utsagnet. Pia Schertiger er lektor på Danmarks Tekniske Universitet, og "underviser nørder i litteratur".

Ho skildrar resepsjonen frå dei heimlause slik: 

– Jeg var tvivlende, da ideen om at starte en læsegruppe på Sundholm opstod; det var ikke utænkeligt, at det kunne lade sig gøre, men det ville være lidt af et mirakel, tænkte jeg.