– Et lite bokmarked trenger reguleringer!

Og der var valget avgjort. Flere kunstnerorganisasjoner uttrykker bekymring for fortsatt fire år med FrP og Høyre i regjering. Som Hans Ole Rian i Musikernes…

heidi_marie_kriznik_stortinget

Og der var valget avgjort. Flere kunstnerorganisasjoner uttrykker bekymring for fortsatt fire år med FrP og Høyre i regjering. Som Hans Ole Rian i Musikernes Fellesorganisasjon sier til Dagsavisen i dag, så har den borgerlige regjeringen med Helleland som kulturminister satset på kulturnæring og økte private midler inn i kulturlivet. «Men vi får ikke kulturnæring uten et rikt kulturliv i bånn. Da trenger vi gode ordninger som gir solide rammevilkår for kunstnere som skal produsere kulturen.», sier Rian.   Og som jeg svarer, på vegne av Forfatterforeningen i  Dagsavisen i dag, så har det i fire år vært en realnedgang i støtten til litteraturtiltak og organisasjoner som Forfattersentrum, Foreningen Les!, og Kulturfondet. Regjeringen må stoppe den nedgangen og heller sørge for mer midler til skaping og formidling.

Vi får ikke boklov med denne regjeringen, men vi må fortsatt ha en regulert bokbransje. Over 400 millioner mennesker har engelsk som morsmål. Med våre 5.2 millioner innbyggere sier det seg selv at vi tilhører et lite språkområde.  Et lite språkområde gir et lite bokmarked. Et lite bokmarked trenger reguleringer for å klare å ivareta hele den litterære bredden. Faste bokpriser er kjernen både i en bokbransjeavtale og en boklov. Faste bokpriser krever et unntak fra Konkurranseloven. En nylig debatt i avisa Dagens Næringsliv har fremstilt fastpris som et gode kun for forlagene, men fastpris er et gode for flere i det litterære kretsløpet, ikke minst leserne og forfatterne.  Fastpris betyr kort sagt at det er utgiver, altså forlaget, som fastsetter hva hver enkelt nyutgivelse skal koste, og at utsalgsprisen er den samme uansett utsalgssted de første månedene mens boka er ny. Det betyr at ei og samme bok koster det samme enten den selges på Tøyen eller Tynset. 

Fastprissystemet bidrar til at bokhandlere på nett og i butikk må konkurrere på andre ting enn pris når det gjelder nye bøker: Som service, utvalg, tilgang til bøkene og formidling av dem, slik de gode bokhandlerne er opptatt av i dag.  Ikke alle bokhandlere er like gode, men muligheten til å jobbe med bokbredden i bokhandelen er større med faste bokpriser enn frie. Fripris vil legge til rette for at dagligvarekjeder får muligheten til å dumpe prisene på et lite antall bestselgere og det vil kunne ta knekken på den fullassorterte bokhandelen som er avhengig av salget av de samme bestselgerne. Fastprisen utgjør også royaltygrunnlaget til forfatteren. Det gir forfatterne et forutsigbart royaltygrunnlag i en ellers uforutsigbar forfatterøkonomi. Ved fripris vil mest sannsynlig forhandlinger mellom for eksempel Oktober forlag og Norli om hvor stor bokhandelens avanse skal være.,

I Norge er det av en eller annen grunn vanlig å hevde at fastpris er det samme som høy pris. Denne forestillingen er i strid med all tilgjengelig statistikk. Rapporter som ser på forskjellene på bokpris i land med fripris og land med fastpris viser at den gjennomsnittlige bokprisen påvirkes lite av om det er fast eller fripris. I et friprisland får ofte bestselgerne lavere gjennomsnittspriser enn bestselgere i land med faste bokpriser. Men titler som ikke selger i stabler, altså de fleste bøkene, synes å få økte gjennomsnittspriser i friprisland. Fripris vil dreie salg og synliggjøring av et stort utvalg ulike bøker over til et mindre utvalg allerede godtselgende bøker.

Fripris er med andre ord markedspolitikk mensfastpris er et viktig litteraturpolitisk virkemiddel. Forfatterforeningen vil jobbe for at fremtidige politikere forstår hvorfor det er viktig med en regulert bokbransje samt at politikerne forstår hva som skal til for at ny litteratur kan skapes. Stipend for eksempel. Og i den forbindelse minner jeg om at våre stipend lyses ut i løpet av neste uke. Med ønsker om en god høst!