EU: «Bøker er en særegen vare»

«Bøker er en særegen vare». Ordene er ikke våre – selv om vi helhjertet skriver under på påstanden – men står å lese i et…

«Bøker er en særegen vare». Ordene er ikke våre – selv om vi helhjertet skriver under på påstanden – men står å lese i et EU-dokument som åpner for særordninger for boken innenfor frihandelsområdet EU. Dette er ett av utgangspunktene for Trond Andreassen, generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, i hans Dagblad-innlegg i den pågående debatten om boklov og fastpris. I innlegget skriver Andreassen:

«Det sentrale elementet i en boklov vil være bestemmelsen om en fast bokpris. Fastprisen er det avgjørende element for å stabilisere strukturene i salgsleddet. Faste priser gjør at boka blir tilgjengelig på tilnærmet like vilkår hvor du enn bor i landet. Fastprisen er også det litteraturpolitiske instrumentet som skal sikre et visst mangfold i boktilbudet. Som tyskerne argumenterte for da deres lov ble innført i 2002: Fastpris er et viktig virkemiddel for å sikre litteratur på tysk «i globaliseringens tid». Frykter tyskerne den angloamerikanske kulturimperialismen, bør vi gjøre det samme. Bruker tyskerne en lov for å sikre tyske kulturuttrykk, bør vi vurdere å gjøre det samme.»

Les innlegg i sin helhet her:
http://www.dagbladet.no/2011/02/22/kultur/debatt/debattinnlegg/litteratur/boklov/15526520/

Foto: Magnus Holm/NFF