Europeiske forfattere møttes i Minsk

Den belarussiske forfatterforeningen, Union of Belarusian Writers (UBW), var vertskap for European Writers Council (EWC) generalforsamling i Minsk nå i begynnelsen av juni. Et trettitalls…

zzzzzzzzz

Den belarussiske forfatterforeningen, Union of Belarusian Writers (UBW), var vertskap for European Writers Council (EWC) generalforsamling i Minsk nå i begynnelsen av juni. Et trettitalls representanter fra ulike forfatterforeninger og oversetterorganisasjoner i Europa møttes til samtaler om forfatterrelaterte spørsmål som EUs copyright-direktiv som skal behandles i EU i høst og diskusjoner rundt EWCs handlingsplan og videre fokus det neste året. Lederen for de belarussiske forfatterne, Barys Piatrovich, vektla imidlertid foreningens kamp mot sensur og for ytringsfrihet, likestilling og forfatteropplæring for barn og unge i sitt åpningsinnlegg.

Eget skriftspråk.

DnF er medlem i EWC, men deltok på møtene i Minsk også som en del av foreningens initiativ for å jobbe mer systematisk med ytringsfrihetsspørsmål i Europa. DnF har tatt initiativ til tettere kontakt med Union of Belarusian Writers, og med  støtte fra KopiNor , innledet etprosjekt om utveksling på foreningsnivå. Den belarussiske forfatterforeningen ble stiftet i 1934 og organiserer i dag ca 470 forfattere. Det å få lov til og bruke det belarussiske språket som sitt skriftspråk er et hovedanliggende for UBWs forfattere, selv  om om enkelte også skriver på russisk som er det offisielle skriftspråket i Belarus i dag. Det belarussiske språket, som er ulikt det russiske, blir sett på som opposisjonens språk, og diskrimineres. På skoler og universitet foregår undervisningen på russisk. 

Fem unge poeter leste egen lyrikk på belarussisk, og det på en engasjerende måte, under en miniopplesning med engelsk oversettelse ved avslutningen av EWC møtene.

– Vi ønsker oss at våre forfattere blir utgitt på flere språk, sa Piatrovich til en lydhør forsamling som også fikk foreningens lyrikksamling på engelsk og belarussisk.

Ytringsfrihet.

Gunnar Ardelius fra Sveriges  författarförbund er styreleder i EWC  og understreker behovet for å satse på ytringsfrihet i arbeidet videre. 

– EWC organiserer 150 000 forfattere fra 34 land, sier Ardelius, – vi har fokus på forfatternes rettigheter, opphavsrett og ytringsfrihet og støtte til små språkområder.