Få besøk av din favorittforfatter!

 Tjue skjønnlitterære voksenbokforfattere lånes bort til tjue lesesirkler rundt om i landet. Disse lesesirklene kan også være etablert som direkte resultat av muligheten til «å…

kvinneforfatter

 Tjue skjønnlitterære voksenbokforfattere lånes bort til tjue lesesirkler rundt om i landet. Disse lesesirklene kan også være etablert som direkte resultat av muligheten til «å låne en forfatter» digitalt. Bibliotek med lesesirkler, skoler eller nabolag som oppretter egne lesesirkler kan også søke. DnF formidler forfatteren og betaler honoraret, lesesirkelen organiserer møtet.

Lesesirkler/initiativtakere som ønsker å søke på prosjektet bes sende en søknad til post@forfatterforeningen.no innen 1. september 2020. Søknaden må inneholde informasjon om gruppen/lesesirkelen som søker, når de ønsker et møte med en forfatter og navn og kontaktinformasjon på ansvarlig søker. Lesesirklene må gjerne komme med ønsker om enkeltforfattere og sjanger, men Forfatterforeningen er forpliktet til å etterstrebe et bredt utvalg av forfattere, etablerte og mindre etablerte. Derfor må DnF, riktignok i samråd med søker, kontakte og velge forfattere til møtet Lesesirkelen får låne forfatteren en time og møtet skjer via digital plattform, til eksempel Skype, Teams, Zoom.us, Facetime etc.

Gjennomføringen av forfattermøtet må skje innen 15. desember og vi ber om en kort redegjørelse fra lesesirkelen etter møtet.

Søknad sendes: post@forfatterforeningen.no

Søknadsfrist: 1. september 2020