Fabel, Storytel, Egeland og kulturministeren

Formidling og salg av litteratur gjennom strømmetjenester har blitt en dårlig deal for forfatterene, på mange vis. Forfatterforeningen.no har tidligere skrevet om det problematiske rundt…

screenshot_2019-05-27_at_20

Formidling og salg av litteratur gjennom strømmetjenester har blitt en dårlig deal for forfatterene, på mange vis. Forfatterforeningen.no har tidligere skrevet om det problematiske rundt betalingsmodellene til Storytel og Fabel. Men mediene har den siste tiden pekt på et annet problem ved strømmetjenestene:

Strømmetjenestene Storytel og Fabel følger ikke bokavtalens regler om leverings- og skaffeplikt. Her er også en økende grad av fragmentering. Veldig enkelt kan man si det sånn at Storytel tilbyr i hovedsak bøker fra Cappelen Damm og småforlag, og Fabel fra Gyldendal, Aschehoug og Oktober

Da bransjenettstedet Bok365 tok kontakt med tidligere styremedlem i Dnf, romanforfatter Tom Egeland, og bad ham dele sin mening om saken, sa han: «Det er svært kritikkverdig at det ikke er ryddet opp i denne delen av bransjen.» 

Egeland gikk i fjor fra Aschehoug til Capitana forlag. De av Egelands bøker som ligger i Aschehougs backlist blir kun strømmet gjennom Fabel. Bøkene som han nå gir ut på Capitana forlag, vil bli strømmet både gjennom Fabel og Storytel. 

– Vi forfattere leverer den råvaren hele bokbransjen lever av: bøker. Uten forfattere – ingen bokbransje. Da kan det ikke komme overraskende på forlagene at vi forfattere ønsker at bøkene våre blir distribuert så bredt som mulig. Tenk om en bok bare ble solgt gjennom Ark-kjeden – og en annen bok bare hos Norli. Slik er det i den norske strømmeverdenen nå, kommenterer Egeland til forfatterforeningen.no

– Hvordan kunne dette utvikle seg slik?

– Strømming av lydbøker hadde vi knapt nok hørt om for fem-ti år siden, og at store deler av bokomsetningen skulle flytte seg over på strømming, kom nok like brått på forlagene som oss forfattere. Nå som denne utviklingen er overtydelig, er det viktig at vi som skriver bøkene som etter hvert skal strømmes, får vår rettferdige del av kaka. Vi skriver ikke bøker for at eierne av Storytel skal bli styrtrike – vi må fordele bokkrona på mest mulig rettferdig vis.   

– Leserene ønsker bøkene dine og tjenestene trenger deg. Hvis du går til streik blir det rabalder. Kan du gjøre det? 

– Vi forfattere har aksjonert før. Men før vi legger planer for aksjoner og boikott, regner jeg med at strømmetjenestene selv får orden i egne rekker. Forhåpentligvis fordi de ser at det er i lesernes interesse, men i verste fall fordi myndighetene tvinger dem. 

I saken som var publisert på Bok365, oppfordrer han Kulturdepartementet til handlekraft og et snarlig initiativ:  Departementet bør innkalle representanter for Konkurransetilsynet, Forleggerforeningen, forfatterforeningene og strømmetjenestene. Her bør prinsippene om leveranseplikt og standardkontrakter spikres. Møtet burde tvinge forlagene til å komme til enighet om utveksling av digitale produkter, og dermed sette en effektiv stopper for Storytel og Fabels eierinteresse av å tviholde på dagens eksklusivitet.

Egeland viser til Bokavtalen, som gir det norske bokmarkedet unntak fra konkurranselovgivningen: «Bokavtalen legger til rette for innovasjon og utvikling i et lite språkmarked og er en premiss for virksom konkurranse.»

* Les saken her: https://bok365.no/artikkel/to-tapere-forfatterne-og-lytterne-2/

Egeland stiller seg, i følge Bok365, kritisk til om intensjonen er ivaretatt i dagens konkurranse om strømmekronene. Og i følge Bok365, støtter Kulturminister Trine Skei Grande Egeland: 

– Jeg er enig med Egeland i at fragmentering på det digitale området er uheldig. Derfor stusser jeg også over at aktørene fortsatt ikke har fått plass de gode løsningene, både for et åpent marked og tilgang til digitale lydbøker i bibliotekene. Dette må komme på plass så snart som mulig, sier Grande til Bok365: Nettstedet spør om Kulturdepartementet vil følge Egelands forslag om at departementet snarlig bør kalle aktørene inn på teppet. Trine Skei Grande sier følgende:

– Vi har gjort det vi kan for å legge til rette, men det er bransjen selv som må finne de gode løsningene. Det oppfordrer jeg aktørene å få til så snart som mulig.

* Les kulturministerens kommentar her: https://bok365.no/artikkel/stotter-egeland-dette-ma-komme-pa-plass/

Tom Egeland kommenterer til Forfatterforeningens nettsted: At kulturministeren og mange kolleger er enig i at også Storytel og Fabel må følge bokavtalen, er jo ingen overraskelse. Det overraskende her er jo at ingen griper inn og tvinger partene til å bli enige om en fordelingsnøkkel som gjør at de kan utveksle titler.