Fair use

Amerikansk copyright er ulik både europisk og norsk opphavsrett. En kort introduksjon, laget med henvisning til den amerikanske «fair use-regelen», kan ses på YouTube:

Fair use: Amerikansk copyright er ulik både europisk og norsk opphavsrett

Amerikansk copyright er ulik både europisk og norsk opphavsrett. En kort
introduksjon, laget med henvisning til den amerikanske «fair use-regelen», kan ses på YouTube: