Fant 150 ukjente dikt av Falkberget

Les saken i sin helhet her: http://www.nrk.no/trondelag/fant-ukjent-falkberget-skatt-1.12393127 Det var under arbeidet med en bok om romanverket Nattens brød at Grue kom på sporet. – Da…

johan_falkberget
  • Les saken i sin helhet her: http://www.nrk.no/trondelag/fant-ukjent-falkberget-skatt-1.12393127

Det var under arbeidet med en bok om romanverket Nattens brød at Grue kom på sporet.

– Da fant jeg plutselig dikt som ikke var utgitt. Det frista meg naturligvis til å lete mer, sier Grue til NRK.

Resultatet av innsatsen er altså at Grue har funnet over 150 ukjente dikt av Johan Falkberget. Her er ett av dem (Arbeiderbladet 21. mai 1927):

I det gamle zechenhus

I halvt hundre år
har bor og hammer ligget her
og rustet på den lergrå mur.
Nei, er det alt så lenge siden
han la sin rustning fra sig der?

Og hans lachter-mål og timeglass
med sand og rør
og stål og flint og bergmandsbrev
ligger under «egen hånd og segl»
forsvaret bak den låste dør.

Og lampen, den stjernebleke lykt
for hans fot
– som lyste vei så mang en nat –
henger sotet, uten bluss og olje,
som en kveld, da han den forlot.

Her ved ovnen står hans følgesvend:
en anfører-stav
med «Rode VII» og hakkel-pigg.
Nu er den begynt å undres på
om også den har takket av?

Ved det ene vindu er
et umalt bord slått ned
fra veggens hvite kalk og ler.
Hans skammel og hans alter
– og fant han her i bøn og bot Guds fred?

Fra en blågrønn rute
falder nattens lys fra nord
IND over «De Heilige Schrift»
– et par briller på det ene blad
forstørrer Herrens strenge ord.

Johan Falkberget