Fastprisen og bokmarkedet skal utredes

Næringsdepartementet har signert en avtale med Menon Economics som skal utrede bokmarkedet i Norge.

Utredning skal utarbeides sammen med professorene Tore Slaatta, Helge Rønning og Erling Hjelmeng.

– Det er viktig at utredningen vurderer både de litteraturpolitiske og konkurransepolitiske virkningene av fastprisen, sier kulturminister Abid Q. Raja.

Rapporten skal leveres innen 1. november 2021.